Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ) na zadanie:

Dostawa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego do obiektów żłobkowych położonych na terenie Dolnego Śląska. ETAP I – dostawa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego do obiektów żłobkowych położonych na terenie Dolnego Śląska, z wyłączeniem Gminy Długołęka.