Informacja o odwołaniu szkoleń

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że poniższe szkolenia w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” zostają odwołane.

  • „Wybrane zagadnienia z obszaru zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży” zaplanowane w dniach 24.03.2020r. oraz 31.03.2020 r.
  • „Jak pracować ze sprawcami przemocy w rodzinie? Specjalistyczne szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o Model Duluth? zaplanowane w dniach 17.03.2020 r., 23.03.2020 r., 30.03.2020 r.

O nowych terminach szkoleń zostaną Państwo poinformowani w późniejszym terminie.