Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ) na zadanie:

Dostawa mebli w podziale na 9 zadań do obiektów żłobkowych położonych na terenie Dolnego Śląska.
Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Dolnośląskie żłobki II”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 8 – Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

 

Załączniki

Plik Wielkość pliku
pdf 19.03.2020r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 724 KB
pdf 04.03.2020r. Informacja o unieważnieniu - Zadanie 9 664 KB
pdf 04.03.2020r. Informacja o unieważnieniu - Zadanie 8 265 KB
pdf 04.03.2020r. Informacja o unieważnieniu - Zadanie 7 958 KB
pdf 04.03.2020r. Informacja o unieważnieniu - Zadanie 6 2 MB
pdf 04.03.2020r. Informacja o unieważnieniu - Zadanie 5 1 MB
pdf 04.03.2020r. Informacja o unieważnieniu - Zadanie 3 1 MB
pdf 04.03.2020r. Informacja o unieważnieniu - Zadanie 2 1 015 KB
pdf 03.03.2020r. Wyniki - Zadanie 4 1 MB
pdf 28.02.2020r. Wyniki - Zadanie 1 724 KB
pdf 12.02.2020r. Zestawienie ofert - zadanie 1 279 KB
pdf 12.02.2020r. Zestawienie ofert - zadanie 2 296 KB
pdf 12.02.2020r. Zestawienie ofert - zadanie 3 308 KB
pdf 12.02.2020r. Zestawienie ofert - zadanie 4 295 KB
pdf 12.02.2020r. Zestawienie ofert - zadanie 5 334 KB
pdf 12.02.2020r. Zestawienie ofert - zadanie 6 308 KB
pdf 12.02.2020r. Zestawienie ofert - zadanie 7 310 KB
pdf 12.02.2020r. Zestawienie ofert - zadanie 8 298 KB
pdf 12.02.2020r. Zestawienie ofert - zadanie 9 282 KB
pdf 12.02.2020r. Informacja z otwarcia 165 KB
pdf Ogłoszenie 3 MB
pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 4 MB
doc Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - wersja word 337 KB
doc Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie 1 169 KB
doc Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie 2 165 KB
doc Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie 3 168 KB
doc Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie 4 167 KB
doc Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie 5 166 KB
doc Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie 6 166 KB
doc Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie 7 169 KB
doc Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie 8 167 KB
doc Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie 9 165 KB
doc Wzór umowy 253 KB
doc Formularz ofertowy 217 KB
doc Grupa kapitałowa 167 KB
doc Oświadczenie 173 KB