Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu rekrutacji do dnia 20.01.2020 r.

Szkolenie – pt. „Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami”
Szkolenie 4 dniowe, 1 grupa – 20 osób
Termin: 27.01.2020 r., 30.01.2020 r., 03.02.2020 r., 06.02.2020 r.
Miejsce szkolenia – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, Wrocław
Trener: Beata Oleksy – pedagog, psychoterapeuta, trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapie indywidualną dzieci i młodzieży, osób dorosłych w nurcie psychoanalitycznym. Jest kandydatem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów oraz inne osoby bezpośrednio pracujące z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.