Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Zamówienia publiczne 2017
Data ogłoszenia: 22.05.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Świadczenie usługi eksperckiej podczas spotkania sieciującego podmioty reintegracyjne (WTZ, ZAZ) dla uczestników instytucjonalnych Projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim" w zakresie tematyki: Planowanie, monitoring i dokumentowanie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 18.04.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Zapewnienie usług polegających na wynajmie sal szkoleniowych/konferencyjnych na potrzeby przeprowadzenia spotkań realizowanych w ramach projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim" - miasto Wałbrzych. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 13.04.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Świadczenie usługi eksperckiej realizowanej w ramach spotkań 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 11.04.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 05.04.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Świadczenie usługi doradztwa dla przedstawicieli JST w charakterze eksperta ds. zamówień publicznych (w obszarze społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, klauzul społecznych) w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 30.03.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 29.03.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 28.03.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Świadczenie usługi eksperckiej dla uczestników instytucjonalnych podmiotów ekonomii społecznej, certyfikowanych Znakiem Zakup Prospołeczny w ramach Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 23.03.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 23.03.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Rozeznanie cenowe na: Świadczenie usługi eksperckiej realizowanej w ramach spotkań informacyjno-doradczych  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 22.03.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 07.03.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 07.03.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 03.03.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Rozeznanie cenowe na: Świadczenie usługi eksperckiej podczas spotkania sieciującego dla podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (ZAZ/WTZ)dla uczestników instytucjonalnych projektu 'Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim". 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 14.02.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 30.01.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Rozeznanie cenowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro pt "Opracowanie koncepcji zamówień społecznie odpowiedzialnych" w województwie dolnośląskim na rzecz projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim". 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 19.01.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 
Pokaż całość  
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Liczba odwiedzin: 162
Liczba gości online: