Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Świadczenia rodzinne
 
świadczenia rodzinne i wychowawcze

WAŻNA INFORMACJA DLA KLIENTÓW
Szanowni Państwo,
Wejście w życie programu Rodzina 500 + i bardzo duża liczba nowych spraw spowodowały wydłużenie postępowania za co bardzo przepraszamy.
W trosce o to, żeby Państwa sprawy były realizowane w możliwie najkrótszym czasie wprowadzone zostały zmiany w funkcjonowaniu obsługi klienta w Dziale Świadczeń Rodzinnych.
Uruchomiono trzy linie telefoniczne (patrz: Kontakt z Działem Świadczeń Rodzinnych), pod którymi dyżurują pracownicy Działu udzielając informacji na temat świadczeń wychowawczych i rodzinnych
codziennie (oprócz środy) w godzinach od 12.00 do 14.00.

Wprowadzenie zmian było konieczne z uwagi na to, że dotychczasowy system obsługi telefonicznej klientów praktycznie dezorganizował pracę merytoryczną Działu. Kilkumiesięczne obserwacje pozwoliły stwierdzić, że udzielając informacji telefonicznych w sposób ciągły pracownik jest w stanie w ciągu dnia zrealizować o 2/3 mniej Państwa spraw, niż w sytuacji, gdy nie musi udzielać informacji telefonicznych. Powoduje to wydłużenie postępowań, a tym samym dłużej oczekujecie Państwo na wydanie decyzji.
Ograniczenie godzin udzielania informacji telefonicznych leży w naszym wspólnym interesie i jest spowodowane chęcią maksymalnego przyśpieszenia realizacji Państwa spraw.
Z uwagi na powyższe będziemy wdzięczni za Państwa wyrozumiałość.
W przypadku utrudnionego kontaktu telefonicznego prosimy o przesyłanie zapytań na adres e-mailowy dops@dops.wroc.pl
Na wszystkie zapytania przekazane w ten sposób będziemy starali się udzielić informacji w jak najszybszym możliwym czasie.
Powyższe rozwiązania znacząco przyspieszą proces decyzyjny.Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (t.j.Dz. U. z 2016, poz. 922) informujemy, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej (zwany dalej DOPS), z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Hubskiej 7.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania związanego z przyznawaniem świadczeń rodzinnych i wychowawczych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
  • Podanie DOPS danych osobowych jest dobrowolne.

Ponadto informujemy, iż z uwagi na wymagania ustawy o ochronie danych osobowych telefonicznie udzielane są wyłącznie informacje ogólne dotyczące przyznawania świadczeń oraz wymaganych dokumentów do postępowań prowadzonych przez DOPS.

W celu zapoznania się z przebiegiem postępowania w sprawach indywidualnych prosimy zwracać się do DOPS droga pisemną lub zapraszamy strony lub ich pełnomocników w godzinach urzędowania.

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Europejski Fundusz Społeczny

Liczba odwiedzin: 16665
Liczba gości online: