Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Kadra
Piotr Klag
Dyrektor
Tel. 71 770 42 20
E-mail: p.klag@dops.wroc.pl
Izabela Łuków
Zastępca dyrektora
Tel. 71 770 42 20
E-mail: i.lukow@dops.wroc.pl
Wojciech Smoliński
Zastępca dyrektora
Tel.
E-mail: w.smolinski@dops.wroc.pl
KSIĘGOWOŚĆ
Janina Pielichowska
Głˆówna księgowa
Tel. 71 770 42 18
E-mail: j.pielichowska@dops.wroc.pl
Karina Orzech
Starsza księgowa
Tel. 71 770 42 18
E-mail: k.orzech@dops.wroc.pl
DZIAŁ WSPÓŁPRACY I ANALIZ
Agnieszka Pierzchalska
Kierownik Dziaˆł Współˆpracy i Analiz
Tel. 507 838 855
E-mail: a.pierzchalska@dops.wroc.pl
Sylwia Maliszewska
Specjalista ds. wspóˆłpracy i analiz
Tel. 71 770 42 32
E-mail: s.maliszewska@dops.wroc.pl
Monika Budnik
Specjalista ds. współpracy zagranicznej
Tel. 71 770 42 34
E-mail: m.budnik@dops.wroc.pl
DZIAŁ FUNDUSZY UNIJNYCH
Magdalena Macura
Kierownik Działu Funduszy Unijnych
Tel. 508 215 198
E-mail: m.macura@dops.wroc.pl
Dorota Butryn
Specjalista ds. organizacji spotkań
Tel. 500 156 066
E-mail: d.butryn(at)dops.wroc.pl
Lucyna Pachciarz
Koordynator ds. ekonomii społecznej
Tel. 500 156 050
E-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl
Marta Lebiecka
Specjalista ds. doradztwa
Tel. 500 156 055
E-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl
Anna Mokrzecka – Bogucka
Specjalista ds. współpracy
Tel. 500 156 055
E-mail: a.mokrzecka-bogucka@dops.wroc.
Sandra Kmieciak
Specjalista ds. współpracy
Tel. 500 156 050
E-mail: s.kmieciak@dops.wroc.pl
Monika Zentkowska
Koordynator projektu
Tel. 507 838 890
E-mail: m.zentkowska@dops.wroc.pl
Bartosz Rochmiński
Specjalista ds. projektu
Tel. 507 838 890
E-mail: brochminski@dops.wroc.pl
Ewelina Matuszewska
Specjalista ds. organizacji opieki
Tel. 507 838 890
E-mail: e.matuszewska@dops.wroc.pl
Przemysław Kuderczak
Specjalista ds. społecznie odpowiedzialnych zamówień
Tel. 500 156 055
E-mail: p.kuderczak@dops.wroc.pl
Marzena Gawrońska
Starszy specjalista ds. księgowości
Tel. 507 838 890
E-mail: m.gawronska@dops.wroc.pl
Beata Krzeszowiec
Tel. 71 770 42 15
E-mail: bkrzeszowiec@dops.wroc.pl
OŚRODEK ADOPCYJNY
Katarzyna Zbąska
Kierownik Oś˜œrodka Adopcyjnego
Tel. 071 782 38 81
E-mail: k.zbaska@dops.wroc.pl
Dorota Roszak-Maćkowiak
Z-ca Kierownika Oś˜œrodka Adopcyjnego
Tel. 071 782 38 85
E-mail: d.mackowiak@dops.wroc.pl
Tamara Rusińska
Pedagog
Tel. 071 782 38 82
E-mail: t.rusinska@dops.wroc.pl
Urszula Bieniek
Psycholog
Tel. 071 782 38 87
E-mail: u.bieniek@dops.wroc.pl
Katarzyna Błˆocka-Ostapiuk
Pedagog
Tel. 071 782 38 87
E-mail: k.blocka-ostapiuk@dops.wroc.pl
Marta Zierkiewicz
Psycholog
Tel. 071 782 38 87
E-mail: m.zierkiewicz@dops.wroc.pl
Hanna Ruszel
Pedagog
Tel. 71 782 38 89
E-mail: h.ruszel@dops.wroc.pl
Dorota Jadowska
Pedagog
Tel. 071˙782 38 82
E-mail: d.jadowska@dops.wroc.pl
Marta Jezierska
Pedagog
Tel. 071 782 38 86
E-mail: m.jezierska@dops.wroc.pl
Anna Dubińska
Psycholog
Tel. 071 782 38 82
E-mail: a.dubinska@dops.wroc.pl
Anna Mucha
Pedagog
Tel. 071 782 38 83
E-mail: a.mucha@dops.wroc.pl
Łukasz Nawrocki
Specjalista ds. organizacyjno-prawnych
Tel. 71 782 38 85
E-mail: l.nawrocki@dops.wroc.pl
Agnieszka Rucińska
Psycholog
Tel.
E-mail: a.rucinska@dops.wroc.pl
Agnieszka Samek
Pedagog
Tel. 071 782 38 84
E-mail: a.samek.@dops.wroc.pl
Agnieszka Woszczek
Psycholog
Tel.
E-mail: a.woszczek@dops.wroc.pl
Krzysztof Zalewski
Pomoc administracyjna
Tel. 071 782 38 88
E-mail: k.zalewski@dops.wroc.pl
Marta Zarychta
Psycholog
Tel.
E-mail: m.zarychta@dops.wroc.pl
Grażyna Zołˆoteńka
Psycholog
Tel. 071 782 38 82
E-mail: g.zolotenka@dops.wroc.pl
Agnieszka Żądłˆo
Pedagog
Tel. 071 782 38 83
E-mail: a.zadlo@dops.wroc.pl
Tomasz Fox
Pedagog
Tel. 071 782 38 86
E-mail: t.fox@dops.wroc.pl
Joanna Pęksyk
Psycholog
Tel. 071 782 38 84
E-mail: j.peksyk@dops.wroc.pl
Katarzyna Kaczmarek
Pedagog
Tel. 071 782 38 87
E-mail: k.blawicka@dops.wroc.pl
Anna Adamicz
Pedagog
Tel. 071 782 38 84
E-mail: a.adamicz@dops.wroc.pl
Katarzyna Smolińska
Psycholog
Tel. 071 782 38 83
E-mail: k.smolinska@dops.wroc.pl
Agata Miara
Psycholog
Tel. 071 782 38 83
E-mail: a.miara@dops.wroc.pl
Elżbieta Cegiełka
Psycholog
Tel. 71 782 38 89
E-mail: e.cegielka@dops.wroc.pl
Ewelina Zakrawacz
Psycholog
Tel. 071 782 38 86
E-mail: e.zakrawacz@dops.wroc.pl
Natalia Zientek-Kulej
Pedagog
Tel. 71 782 38 89
E-mail: n.zientek-kulej@dops.wroc.pl
Anna Bodanko
Psycholog
Tel. 071 782 38 84
E-mail: a.bodanko@dops.wroc.pl
Agnieszka Bałabaj
Pedagog
Tel.
E-mail: a.balabaj@dops.wroc.pl
Dominika Chabin
Psycholog
Tel. 71 782 38 86
E-mail: d.chabin@dops.wroc.pl
SAMODZIELNE STANOWISKA
Lucyna Czewżyk
Specjalista ds. kadrowo-pˆłacowych
Tel. 771 770 42 17
E-mail: l.czewzyk@dops.wroc.pl
Agnieszka Duda
Specjalista ds. administracji i kadr
Tel. 71 770 42 17
E-mail: a.duda@dops.wroc.pl
Ewa Dymon
Specjalista ds. zamówień publicznych
Tel. 71 770 42 26
E-mail: e.dymon@dops.wroc.pl
Patryk Jasiński
Informatyk
Tel.
E-mail: p.jasinski@dops.wroc.pl
Małgorzata Ziemiańska
Specjalista ds. kancelarii i sekretariatu
Tel. 71 770 42 20
E-mail: m.ziemianska@dops.wroc.pl
Halina Roman
Inspektor kancelarii i sekretariatu ds. adopcji
Tel. 071 782 38 80
E-mail: h.roman@dops.wroc.pl
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Liczba odwiedzin: 130090
Liczba gości online: