Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Kadra
Piotr Klag
Dyrektor
Tel. 071 770 42 20
E-mail: p.klag@dops.wroc.pl
Izabela Łuków
Zastępca dyrektora
Tel. 071 770 42 22
E-mail: i.lukow@dops.wroc.pl
Iwona Włˆodarczyk
Zastępca dyrektora ds. adopcji
Tel. 071 782 38 80
E-mail: i.wlodarczyk@dops.wroc.pl
KSIĘGOWOŚĆ
Janina Pielichowska
Głˆówna księgowa
Tel. 071 770 42 18
E-mail: j.pielichowska@dops.wroc.pl
Karina Orzech
Starsza księgowa
Tel. 071 770 42 18
E-mail: k.orzech@dops.wroc.pl
DZIAŁ WSPÓŁPRACY I ANALIZ
Agnieszka Pierzchalska
Kierownik Dziaˆł Współˆpracy i Analiz
Tel. 071 770 42 33
E-mail: a.pierzchalska@dops.wroc.pl
Sylwia Maliszewska
Inspektor ds. wspóˆłpracy i analiz
Tel. 071 770 42 32
E-mail: s.maliszewska@dops.wroc.pl
Monika Budnik
Specjalista ds. współpracy zagranicznej
Tel. 071 770 42 34
E-mail: m.budnik@dops.wroc.pl
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
Magdalena Tomicka-Paluszczak
Kierownik Działˆu ŚŒœwiadczeń Rodzinnych
Tel. 071 770 42 15
E-mail: m.tomicka-paluszczak@dops.wroc
Agnieszka Pszczółˆkowska
z-ca Kierownika Działˆu Świadczeń Rodzinnych
Tel. 071 770 42 16
E-mail: a.pszczolkowska@dops.wroc.pl
Alicja Czeczot
z-ca Kierownika Działˆu Świadczeń Rodzinnych
Tel. 071 770 42 14
E-mail: a.czeczot@dops.wroc.pl
Grzegorz Blicharski
Specjalista ds. ˜œświadczeń rodzinnych
Tel. 071 770 42 13
E-mail: g.blicharski@dops.wroc.pl
Marta Brzezińska
Inspektor ds. świadczeń
Tel. 071 770 42 13
E-mail: m.brzezinska@dops.wroc.pl
Irina Genserovska
Inspektor ds. ˜œświadczeń rodzinnych
Tel. 071 770 42 07
E-mail: i.genserovska@dops.wroc.pl
Ewa Pieślak
Starszy Specjalista ds. ˜œświadczeń rodzinnych
Tel. 071 770 42 16
E-mail: e.pieslak@dops.wroc.pl
Wioletta Jagodzińska
Specjalista ds. ˜œświadczeń rodzinnych
Tel. 071 770 42 06
E-mail: w.jagodzinska@dops.wroc.pl
Wioletta Kuśœ˜mierczyk
Specjalista ds. ˜œświadczeń rodzinnych
Tel. 071 770 42 27
E-mail: w.kusmierczyk@dops.wroc.pl
Anna Laskowska
Starszy specjalista ds. ˜œświadczeń rodzinnych
Tel. 071 770 42 14
E-mail: a.laskowska@dops.wroc.pl
Anna Żak
Inspektor ds. świadczeń
Tel. 071 770 42 07
E-mail: a.zak@dops.wroc.pl
Ewelina Matuszewska
Starszy Specjalista ds. świadczeń rodzinnych
Tel. 071 770 42 14
E-mail: e.matuszewska@dops.wroc.pl
Blanka Rudy
Referent ds. świadczeń
Tel.
E-mail: b.rudy@dops.wroc.pl
Anna Jałowy
Specjalista ds. świadczeń
Tel. 770 42 16
E-mail: a.jalowy@dops.wroc.pl
Beata Krzeszowiec
Referent ds. ˜œświadczeń rodzinnych
Tel. 071 770 42 06
E-mail: b.krzeszowiec@dops.wroc.pl
Dagmara Barańska
Specjalista ds. świadczeń
Tel. 071 770-42-13
E-mail: d.baranska@dops.wroc.pl
Alicja Skrzypiec
Specjalista ds. ˜œświadczeń rodzinnych
Tel. 071 770 42 01
E-mail: a.skrzypiec@dops.wroc.pl
Ewelina Dziurdziewska
Referent ds. świadczeń
Tel. 71 770 42 06
E-mail: e.dziurdziewska@dops.wroc.pl
Monika Molenda
Inspektor ds. ˜œświadczeń rodzinnych
Tel. 071 770 42 06
E-mail: m.molenda@dops.wroc.pl
Anna Wróbel
Referent ds. świadczeń
Tel.
E-mail: a.wrobel@dops.wroc.pl
Bartosz Rochmiński
Starszy referent ds. świadczeń rodzinnych
Tel. 071 770 42 27
E-mail: b.rochminski@dops.wroc.pl
Anna Zaborowska
Referent ds. świadczeń
Tel.
E-mail: a.zaborowska@dops.wroc.pl
Anna Barszcz
Starszy referent ds. świadczeń
Tel. 071 770 42 13
E-mail: a.barszcz@dops.wroc.pl
Paulina Drużyńska
Referent ds. świadczeń
Tel.
E-mail: p.druzynska@dops.wroc.pl
Aneta Krzywińska
Starszy referent ds. świadczeń rodzinnych
Tel. 071 770 42 06
E-mail: a.krzywinska@dops.wroc.pl
Anna Leśnik
Inspektor ds. świadczeń
Tel. 071 770 42 07
E-mail: a.lesnik@dops.wroc.pl
Aleksandra Bratos
Referent ds. świadczeń rodzinnych
Tel. 071 770 42 06
E-mail: a.bratos@dops.wroc.pl
Anna Majewska
Starszy referent ds. świadczeń rodzinnych
Tel. 071 770 42 01
E-mail: a.majewska@dops.wroc.pl
Monika Stadnik
Referent ds. Świadczeń
Tel. 071 770 42 06
E-mail: m.stadnik@dops.wroc.pl
Beata Czuchnicka
Referent ds.świadczeń rodzinnych
Tel. 071 770 42 06
E-mail: b.czuchnicka@dops.wroc.pl
Sabina Brzozowska
Referent ds. świadczeń rodzinnych
Tel. 071 770 42 07
E-mail: s.brzozowska@dops.wroc.pl
Dorota Sochacka
Referent ds. świadczeń rodzinnych
Tel. 071 770 42 13
E-mail: d.sochacka@dops.wroc.pl
Agnieszka Kiosewska
Referent ds. świadczeń rodzinnych
Tel. 071 770 42 13
E-mail: a.kiosewska@dops.wroc.pl
Beata Kopańska
Specjalista ds. świadczeń rodzinnych
Tel. 071 770 42 13
E-mail: b.kopanska@dops.wroc.pl
Monika Molenda
Referent ds. świadczeń
Tel.
E-mail: m.molenda@dops.wroc.pl
Agnieszka Huzar
Referent ds. świadczeń
Tel. 770 42 24
E-mail: a.huzar@dops.wroc.pl
Beata Krzywda
Referent ds. świadczeń
Tel. 71 770 42 24
E-mail: b.krzywda@dops.wroc.pl
Izabela Ołdak
Referent ds. świadczeń
Tel. 071 770 42 06
E-mail: i.oldak@dops.wroc.pl
DZIAŁ FUNDUSZY UNIJNYCH
Magdalena Macura
Kierownik Działu Funduszy Unijnych
Tel. 508 215 198
E-mail: m.macura@dops.wroc.pl
Dorota Butryn
Specjalista ds. organizacji spotkań
Tel. 500 156 066
E-mail: d.butryn(at)dops.wroc.pl
Lucyna Pachciarz
Koordynator ds. ekonomii społecznej
Tel. 500 156 050
E-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl
Marta Lebiecka
Specjalista ds. doradztwa
Tel. 500 156 055
E-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl
Anna Mokrzecka – Bogucka
Specjalista ds. współpracy
Tel. 500 156 055
E-mail: a.mokrzecka-bogucka@dops.wroc.
Sandra Kmieciak
Specjalista ds. współpracy
Tel. 500 156 050
E-mail: s.kmieciak@dops.wroc.pl
OŚRODEK ADOPCYJNY
Katarzyna Zbąska
Kierownik Oś˜œrodka Adopcyjnego
Tel. 071 782 38 81
E-mail: k.zbaska@dops.wroc.pl
Dorota Roszak-Maćkowiak
Z-ca Kierownika Oś˜œrodka Adopcyjnego
Tel. 071 782 38 85
E-mail: d.mackowiak@dops.wroc.pl
Tamara Rusińska
Pedagog
Tel. 071 782 38 82
E-mail: t.rusinska@dops.wroc.pl
Urszula Bieniek
Psycholog
Tel. 071 782 38 87
E-mail: u.bieniek@dops.wroc.pl
Katarzyna Błˆocka-Ostapiuk
Pedagog
Tel. 071 782 38 87
E-mail: k.blocka-ostapiuk@dops.wroc.pl
Marta Zierkiewicz
Psycholog
Tel. 071 782 38 87
E-mail: m.zierkiewicz@dops.wroc.pl
Hanna Ruszel
Pedagog
Tel. 71 782 38 89
E-mail: h.ruszel@dops.wroc.pl
Dorota Jadowska
Pedagog
Tel. 071˙782 38 82
E-mail: d.jadowska@dops.wroc.pl
Marta Jezierska
Pedagog
Tel. 071 782 38 86
E-mail: m.jezierska@dops.wroc.pl
Anna Dubińska
Psycholog
Tel. 071 782 38 82
E-mail: a.dubinska@dops.wroc.pl
Anna Mucha
Pedagog
Tel. 071 782 38 83
E-mail: a.mucha@dops.wroc.pl
Łukasz Nawrocki
Specjalista ds. organizacyjno-prawnych
Tel. 71 782 38 85
E-mail: l.nawrocki@dops.wroc.pl
Agnieszka Rucińska
Psycholog
Tel.
E-mail: a.rucinska@dops.wroc.pl
Agnieszka Samek
Pedagog
Tel. 071 782 38 84
E-mail: a.samek.@dops.wroc.pl
Agnieszka Woszczek
Psycholog
Tel.
E-mail: a.woszczek@dops.wroc.pl
Krzysztof Zalewski
Pomoc administracyjna
Tel. 071 782 38 88
E-mail: k.zalewski@dops.wroc.pl
Marta Zarychta
Psycholog
Tel.
E-mail: m.zarychta@dops.wroc.pl
Grażyna Zołˆoteńka
Psycholog
Tel. 071 782 38 82
E-mail: g.zolotenka@dops.wroc.pl
Agnieszka Żądłˆo
Pedagog
Tel. 071 782 38 83
E-mail: a.zadlo@dops.wroc.pl
Tomasz Fox
Pedagog
Tel. 071 782 38 86
E-mail: t.fox@dops.wroc.pl
Joanna Pęksyk
Psycholog
Tel. 071 782 38 84
E-mail: j.peksyk@dops.wroc.pl
Katarzyna Kaczmarek
Pedagog
Tel. 071 782 38 87
E-mail: k.blawicka@dops.wroc.pl
Anna Adamicz
Pedagog
Tel. 071 782 38 84
E-mail: a.adamicz@dops.wroc.pl
Katarzyna Smolińska
Psycholog
Tel. 071 782 38 83
E-mail: k.smolinska@dops.wroc.pl
Agata Miara
Psycholog
Tel. 071 782 38 83
E-mail: a.miara@dops.wroc.pl
Elżbieta Cegiełka
Psycholog
Tel. 71 782 38 89
E-mail: e.cegielka@dops.wroc.pl
Ewelina Zakrawacz
Psycholog
Tel. 071 782 38 86
E-mail: e.zakrawacz@dops.wroc.pl
Natalia Zientek-Kulej
Pedagog
Tel. 71 782 38 89
E-mail: n.zientek-kulej@dops.wroc.pl
Anna Bodanko
Psycholog
Tel. 071 782 38 84
E-mail: a.bodanko@dops.wroc.pl
Agnieszka Bałabaj
Pedagog
Tel.
E-mail: a.balabaj@dops.wroc.pl
Dominika Chabin
Psycholog
Tel. 71 782 38 86
E-mail: d.chabin@dops.wroc.pl
SAMODZIELNE STANOWISKA
Lucyna Czewżyk
Specjalista ds. kadrowo-pˆłacowych
Tel. 071 770 42 17
E-mail: l.czewzyk@dops.wroc.pl
Agnieszka Duda
Specjalista ds. administracji i kadr
Tel. 071 770 42 17
E-mail: a.duda@dops.wroc.pl
Ewa Dymon
Specjalista ds. zamówień publicznych
Tel. 071 770 42 26
E-mail: e.dymon@dops.wroc.pl
Patryk Jasiński
Informatyk
Tel.
E-mail: p.jasinski@dops.wroc.pl
Małgorzata Ziemiańska
Specjalista ds. kancelarii i sekretariatu
Tel. 071 770 42 20
E-mail: m.ziemianska@dops.wroc.pl
Halina Roman
Inspektor kancelarii i sekretariatu ds. adopcji
Tel. 071 782 38 80
E-mail: h.roman@dops.wroc.pl
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Europejski Fundusz Społeczny

Liczba odwiedzin: 16653
Liczba gości online: