Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
EKONOMIA SPOŁECZNA 2017-2018
 
Ekonomia Społeczna
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących dolnośląskie podmioty reintegracyjne -Warsztaty Terapii Zajęciowej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, to jest Warsztaty Terapii Zajęciowej

Miejsce: Stowarzyszenie Charytatywne „Żyć Godnie” w Polkowicach, ul. Bpa. Kominka 7, Polkowice oraz PCPR w Polkowicach ul. św. Sebastiana 1A Polkowice

Termin: 21 marca 2018 r. (środa)


Ilość miejsc na spotkaniu: 30
Czas trwania spotkania: 5,5 h (9.00-14.30)

Tematyka: Wpływ zmiany ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na działalność warsztatów terapii zajęciowej

Zmiana przepisów regulujących pracę warsztatów terapii zajęciowej wprowadzi istotne zmiany w zasadach ich funkcjonowania oraz nałoży na podmioty prowadzące warsztaty nowe obowiązki. W ramach spotkania dyskutować będziemy na temat wdrożenia nowych przepisów w praktykę WTZ. Omawiać będziemy także formy aktywizacji zawodowej wprowadzane przez ostatnią (30.12.2017) nowelizację ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które wprowadzają regulacje związane z realizacją praktyk.

Telefon kontaktowy: 500-156-050, 500-156-055, 500-156-066. Informacji udziela:

Dorota Butryn – Specjalista ds. organizacji spotkań

Lucyna Pachciarz – Koordynator ds. ekonomii społecznej

Do udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników, wolontariuszy członków zarządu oraz członków podmiotów tworzących dolnośląskie Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

W spotkaniu mogą wziąć udział podmioty reintegracyjne, które uczestniczyły w procesie rekrutacji i zostały zakwalifikowane do projektu.
Możliwość udziału w spotkaniu zostanie potwierdzona przez pracownik DOPS przed spotkaniem

Do pobrania:
Program spotkaniaProgram spotkania
Program spotkania w wersji powiększonejProgram spotkania w wersji powiększonej
Data publikacji: 14.03.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o odwołaniu spotkania sieciującego dolnośląskie podmioty reintegracyjne -Warsztaty Terapii Zajęciowej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że spotkanie sieciujące podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, to jest Warsztaty Terapii Zajęciowej zaplanowane na 13.03.2018 r. zostanie zorganizowane w innym terminie.

Miejsce: Stowarzyszenie Charytatywne „Żyć Godnie” w Polkowicach, ul. Bpa. Kominka 7, Polkowice oraz PCPR w Polkowicach ul. św. Sebastiana 1A Polkowice

Termin: 13 marca 2018 r. (wtorek)- odwołane, nowy termin zostanie podany wkrótce.

Ilość miejsc na spotkaniu: 30
Czas trwania każdego spotkania: 5 h (9.00-14.00)

Tematyka: Wpływ zmiany ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na działalność warsztatów terapii zajęciowej
Data publikacji: 8.03.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących dolnośląskie podmioty reintegracyjne -Warsztaty Terapii Zajęciowej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, to jest Warsztaty Terapii Zajęciowej

Miejsce: Stowarzyszenie Charytatywne „Żyć Godnie” w Polkowicach, ul. Bpa. Kominka 7, Polkowice oraz PCPR w Polkowicach ul. św. Sebastiana 1A Polkowice

Termin: 13 marca 2018 r. (wtorek)

Ilość miejsc na spotkaniu: 30
Czas trwania każdego spotkania: 5 h (9.00-14.00)

Tematyka: Wpływ zmiany ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na działalność warsztatów terapii zajęciowej

Zmiana przepisów regulujących pracę warsztatów terapii zajęciowej wprowadzi istotne zmiany w zasadach ich funkcjonowania oraz nałoży na podmioty prowadzące warsztaty nowe obowiązki. W ramach spotkania dyskutować będziemy na temat wdrożenia nowych przepisów w praktykę WTZ. Omawiać będziemy także formy aktywizacji zawodowej wprowadzane przez ostatnią (30.12.2017) nowelizację ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które wprowadzają regulacje związane z realizacją praktyk.

Telefon kontaktowy: 500-156-050, 500-156-055, 500-156-066. Informacji udziela: Lucyna Pachciarz – Koordynator ds. ekonomii społecznej

Do udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników, wolontariuszy członków zarządu oraz członków podmiotów tworzących dolnośląskie Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

W spotkaniu mogą wziąć udział podmioty reintegracyjne, które uczestniczyły w procesie rekrutacji i zostały zakwalifikowane do projektu.
Możliwość udziału w spotkaniu zostanie potwierdzona przez pracownik DOPS przed spotkaniem

Do pobrania:
Program spotkaniaProgram spotkania
Program spotkania - wersji powiększonejProgram spotkania - wersji powiększonej
Data publikacji: 5.03.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy z
Szkolenie 1 - pt. „Praca z dzieckiem z rodziny wieloproblemowej”. 2 szkolenia 1 dniowe dla 2 grup po 20 osób.
Termin:
1. 19.03.2018 r., godz. 8.00 – 16.00
2. 20.03.2018 r., godz. 8.00 – 16.00
Miejsce szkolenia – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Trener : Bartłomiej Kowalik- socjolog, trener i konsultant metodyczny. Specjalizuje się w tworzeniu i realizacji projektów rozwojowych z obszaru wsparcia dzieci i rodzin. Prowadzi szkolenia dotyczące m.in.. wsparcia dziecka i rodziny, tworzenia planów pracy z rodziną oraz w zakresie współpracy instytucji pomocy społecznej

Zgłoszenie na 19.03.2018Zgłoszenie na 19.03.2018
Zgłoszenie na 20.03.2018Zgłoszenie na 20.03.2018
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie 2 - pt. „Praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia (emocjonalne, zachowania lub zaburzenia psychiczne) i ich rodzinami. Depresja dzieci i młodzieży”. 2 szkolenia 1 dniowe dla 2 grup po 20 osób.
Termin:
1. 22.03.2018 r., godz. 8.00 – 16.00
2. 23.03.2018 r., godz. 8.00 – 16.00
Miejsce szkolenia - Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Trener: mgr Małgorzata Makarczuk –Kłos - absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Nauk Społecznych o kierunku socjologia, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wydział Nauk Pedagogicznych o kierunku psychologia kliniczna oraz zaawansowanego kursu psychoterapii systemowej przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej ukończonego uzyskaniem certyfikatu psychoterapeuty i studiów podyplomowych o kierunku – diagnoza kliniczna i psychoterapia realizowanych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.
Doświadczenie zdobywała w ramach pracy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Fundacji NON LICET Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie oraz w ramach praktyki prywatnej.

Zgłoszenie na 22.03.2018Zgłoszenie na 22.03.2018
Zgłoszenie na 23.03.2018Zgłoszenie na 23.03.2018
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie 3 – pt. „Dziecko jako ofiara przemocy –diagnoza i formy pomocy”. 2 szkolenia 1 dniowe dla 2 grup po 20 osób.
Termin:
1. 29.03.2018 r., godz. 8.00 – 16.00
2. 30.03.2018 r., godz. 8.00 – 16.00
Miejsce szkolenia - Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42, Wrocław

Trener: mgr Małgorzata Makarczuk –Kłos - absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Nauk Społecznych o kierunku socjologia, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wydział Nauk Pedagogicznych o kierunku psychologia kliniczna oraz zaawansowanego kursu psychoterapii systemowej przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej ukończonego uzyskaniem certyfikatu psychoterapeuty i studiów podyplomowych o kierunku – diagnoza kliniczna i psychoterapia realizowanych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.
Doświadczenie zdobywała w ramach pracy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Fundacji NON LICET Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie oraz w ramach praktyki prywatnej.

Zgłoszenie na 29.03.2018Zgłoszenie na 29.03.2018
Zgłoszenie na 30.03.2018Zgłoszenie na 30.03.2018
Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy

Powyższe szkolenia są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania:

http://www.dops.wroc.pl/szkolenie.php


- Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach i superwizjach
- zgłoszenie do udziału w szkoleniu
- formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie

O zakwalifikowaniu się na szkolenia będą decydowały kryteria określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w szkoleniach i superwizjach realizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej":

- przynależność do grupy docelowej projektu,
- kolejność wpływu poprawnie wypełnionych , podpisanych i przesłanych formularzy zgłoszeniowych.

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Kierownik Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników biorących udział w szkoleniu..

Do udziału w szkoleniach zapraszamy:
Osoby prowadzące rodzinną opiekę zastępczą oraz osoby pracujące z dziećmi lub na rzecz dzieci w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników, zwrotu kosztów dojazdu oraz kosztów noclegu przy szkoleniach 2 - dniowych.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie i zgłoszenia udziału w szkoleniu. pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42
50-230 Wrocław
Adres e-mail: szkolenia-piecza@dops.wroc.pl


Osoba odpowiedzialna za organizację:
Sylwia Maliszewska
Specjalista ds. współpracy i analiz
tel. 71 770 42 32

Termin nadsyłania zgłoszeń do 7 marca 2018r. do godziny 13:00.
Data publikacji: 27.02.2018 r.
CERTYFIKAT ZNAKU PROMOCYJNEGO EKONOMII SPOŁECZNEJ ZAKUP PROSPOŁECZNY! NABÓR ZGŁOSZEŃ TRWA DO 31 MARCA
Zakup Prospołeczny

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej od 2016r. roku buduje na Dolnym Śląsku markę znaku Zakup Prospołeczny. Również w tym roku kolejne podmioty otrzymają certyfikat i staną się Zdobywcami Znaku.

CZYM JEST TEN ZNAK?

Przyznanie znaku to wynik dbałości o stałe umacnianie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej, świadczących usługi i wytwarzających produkty o najwyższej jakości, wykonane z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego. Certyfikacja efektywnie wspomaga działania prowadzone przez wyróżnione podmioty w zakresie marketingu i public relations.

Obecnie na Dolnym Śląsku 15 podmiotów, posiada ten znak jakości.
Dołącz do grona Zdobywców Znaku.

CO ZYSKASZ GDY ZDOBĘDZIESZ ZNAK?
 • potwierdzenie wysokiej jakości Twoich produktów i usług
 • uwiarygodnienie działalności w oczach partnerów biznesowych
 • dodatkowe narzędzie promocji i reklamy
 • pomoc w budowaniu sieci kontaktów z biznesem
 • możliwość korzystania z oferty edukacyjnej tylko dla Zdobywców Znaku

JAK MOŻESZ UZYSKAĆ CERTYFIKAT ZNAKU ZAKUP PROSPOŁECZNY?

1. Zapoznaj się z Zasadami przyznawania znaku
2. Wypełnij wniosek o certyfikację, ankietę podmiotu ekonomii społecznej oraz przygotuj pozostałe dokumenty (wymienione w ankiecie podmiotu)
3. Podpisz dokumenty i złóż wybierając jedną z form:
a) Wyślij pocztą na adres:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław
b) Wyślij na adres e-mail:
dops@dops.wroc.pl

NABÓR ZGŁOSZEŃ TRWA DO 31 MARCA 2018R.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Biuro Znaku:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42-44
50-230 Wrocław

Osoba do kontaktu:
Anna Mokrzecka-Bogucka
tel. 500 156 055
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: a.mokrzecka-bogucka@dops.wroc.pl

Do pobrania:
 Zasady przyznawania znaku Zasady przyznawania znaku
Zasady weryfikacji Podmiotów Ekonomii Społecznej Zasady weryfikacji Podmiotów Ekonomii Społecznej
 Regulamin prac Dolnośląskiej Kapituły Certyfikującej Regulamin prac Dolnośląskiej Kapituły Certyfikującej
 Wniosek o certyfikację Wniosek o certyfikację
 Ankieta Podmiotu Ekonomii Społecznej Ankieta Podmiotu Ekonomii Społecznej
 Jak zdobyć znak ? Jak zdobyć znak ?
 Dla kogo jest znak ? Dla kogo jest znak ?
Data publikacji: 20.02.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu rekrutacji uzupełniającej do udziału w pracach grup roboczych w ramach Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w latach 2017-2018.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej do udziału w pracach grup roboczych: ds. promocji i współpracy z biznesem, ds. społecznie odpowiedzialnych zamówień, ds. reintegracji oraz ds. aktualizacji planu działających przy Dolnośląskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej w ramach Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w latach 2017-2018.

Do udziału w pracach grup roboczych zapraszamy członków, członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
 • podmiotów ekonomii społecznej (PES)
 • przedsiębiorstw społecznych (PS)
 • organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji i pomocy społecznej
 • instytucji wspierających ekonomię społeczną
 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich kierowników
 • przedstawicieli nauki
 • przedstawicieli biznesu
Rekrutacja uzupełniającą prowadzona jest w ramach następujących grup:
 1. ds. promocji i współpracy z biznesem - 1 miejsce
 2. ds. społecznie odpowiedzialnych zamówień – 1 miejsce
 3. ds. aktualizacji planu – 1 miejsce
Spotkania danej grupy odbywają się 4 razy w ciągu roku w dzień powszedni w godzinach od 10:00 do 15:00.
Terminy spotkań :
 1. grupa ds. promocji i współpracy z biznesem - 22.03.2018, 23.05.2018 r., 09.09.2018 r., 07.11.2018 r.
 2. grupa ds. społecznie odpowiedzialnych zamówień 27.03.2018 r., 09.05.2018 r., 24.08.2018 r., 23.11.2018 r.
 3. grupa ds. aktualizacji planu – 09.03.2018 r., 15.06.2018 r., 12.10.2018 r., 30.11.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania grupy lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.
DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Głównym celem Projektu jest podniesienie do końca 2018 r. jakości i efektywności funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej działających w województwie dolnośląskim w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz zwiększenie współpracy pomiędzy tymi podmiotami a samorządem.
Osoby zainteresowane udziałem w formach wsparcia prosimy o przesłanie Formularza zgłoszeniowego do dnia 16 lutego 2018 r. do godz. 12.00. Wypełniony Wniosek o przyjęcie do grupy należy przesłać pocztą tradycyjną, faxem lub drogą elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42/44, 50-230 Wrocław
tel. 0 500 156 050, 0 500 156 055, 0 500 156 066
fax. 71 759-00-30
osoba kontaktowa: w sprawie rekrutacji do grupy ds. promocji i współpracy z biznesem - Sandra Kmieciak
adres e-mail: s.kmieciak@dops.wroc.pl
osoba kontaktowa: w sprawie rekrutacji do grupy ds. społecznie odpowiedzialnych zamówień – Marta Lebiecka
adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl
osoba kontaktowa: w sprawie rekrutacji do grupy ds. aktualizacji planu - Dorota Butryn
adres e-mail: d.butryn@dops.wroc.pl

Załączniki:
PlakatWniosek o przyjęcie do grupy roboczej

Załączniki w wersji powiększonej:
PlakatWniosek o przyjęcie do grupy roboczej
Data publikacji: 9.02.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej do udziału w pracach grup roboczych w ramach Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w latach 2017-2018.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej do udziału w pracach grup roboczych: ds. promocji i współpracy z biznesem, ds. społecznie odpowiedzialnych zamówień, ds. reintegracji oraz ds. aktualizacji planu działających przy Dolnośląskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej w ramach Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w latach 2017-2018.

Do udziału w pracach grup roboczych zapraszamy członków, członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
 • podmiotów ekonomii społecznej (PES)
 • przedsiębiorstw społecznych (PS)
 • organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji i pomocy społecznej
 • instytucji wspierających ekonomię społeczną
 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich kierowników
 • przedstawicieli nauki
 • przedstawicieli biznesu
Rekrutacja uzupełniającą prowadzona jest w ramach następujących grup:
 1. ds. promocji i współpracy z biznesem - 1 miejsce
 2. ds. społecznie odpowiedzialnych zamówień – 1 miejsce
 3. ds. reintegracji – 1 miejsce
 4. ds. aktualizacji planu – 1 miejsce
Spotkania danej grupy odbywają się 4 razy w ciągu roku w dzień powszedni w godzinach od 10:00 do 15:00.
Terminy spotkań :
 1. grupa ds. promocji i współpracy z biznesem - 22.03.2018, 23.05.2018 r., 09.09.2018 r., 07.11.2018 r.
 2. grupa ds. społecznie odpowiedzialnych zamówień 27.03.2018 r., 09.05.2018 r., 24.08.2018 r., 23.11.2018 r.
 3. grupa ds. reintegracji 22.02.2018 r., 11.05.2018 r., 07.09.2018 r., 16.11.2018 r.,
 4. grupa ds. aktualizacji planu – 09.03.2018 r., 15.06.2018 r., 12.10.2018 r., 30.11.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania grupy lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.
DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.
Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Głównym celem Projektu jest podniesienie do końca 2018 r. jakości i efektywności funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej działających w województwie dolnośląskim w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz zwiększenie współpracy pomiędzy tymi podmiotami a samorządem.
Osoby zainteresowane udziałem w formach wsparcia prosimy o przesłanie Formularza zgłoszeniowego do dnia 9 lutego 2018 r. do godz. 12.00. Wypełniony Wniosek o przyjęcie do grupy należy przesłać pocztą tradycyjną, faxem lub drogą elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42/44, 50-230 Wrocław
tel. 0 500 156 050, 0 500 156 055, 0 500 156 066
fax. 71 759-00-30
osoba kontaktowa: w sprawie rekrutacji do grupy ds. promocji i współpracy z biznesem - Sandra Kmieciak
adres e-mail: s.kmieciak@dops.wroc.pl
osoba kontaktowa: w sprawie rekrutacji do grupy ds. społecznie odpowiedzialnych zamówień – Marta Lebiecka
adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl
osoba kontaktowa: w sprawie rekrutacji do grupy ds. reintegracji – Lucyna Pachciarz
adres e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl
osoba kontaktowa: w sprawie rekrutacji do grupy ds. aktualizacji planu - Dorota Butryn
adres e-mail: d.butryn@dops.wroc.pl

Załączniki:
PlakatWniosek o przyjęcie do grupy roboczej

Załączniki w wersji powiększonej:
PlakatWniosek o przyjęcie do grupy roboczej
Data publikacji: 2.02.2017 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Liczba odwiedzin: 31005
Liczba gości online: