Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Aktualności
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy z
Szanowni Państwo,
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Szkolenie - pt. „Współpraca interdyscyplinarna – asystenta rodziny z rodzinami i służbami wspierającymi rodzinę – organizator rodzinnej pieczy zastępczej (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej), placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki adopcyjne, rodziny zastępcze (faktyczni opiekunowie oraz opiekunowie prawni) z uwzględnieniem wysłuchania dziecka”. Szkolenie 1 dniowe 2 grupy po 20 osób.
Termin:
20.06.2018 r., godz. 8.00 – 16.00 – I grupa
21.06.2018 r., godz. 8.00 – 16.00 – II grupa
Miejsce szkolenia – Dolnośląski Osrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, Wrocław
Termin przesyłania zgłoszeń: 12 czerwca 2018 r.

Trener: Bartłomiej Kowalik - socjolog, trener i konsultant metodyczny. Specjalizuje się w tworzeniu i realizacji projektów rozwojowych z obszaru wsparcia dzieci i rodzin. Prowadzi szkolenia dotyczące m. in. wsparcia dziecka i rodziny, tworzenia planów pracy z rodziną oraz w zakresie współpracy instytucji pomocy społecznej.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego

Szkolenie - pt. „Wypalenie zawodowe – etiologia, skutki, metody przeciwdziałania”. Szkolenie 1 dniowe 1 grupa 20-tu osób.
Termin:
25.06.2018 r., godz. 8.00 – 16.00
Miejsce szkolenia – Dolnośląski Osrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, Wrocław
Termin przesyłania zgłoszeń: 15 czerwca 2018 r.

Szkolenie poprowadzi trener Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy: kadrę zarządzającą jednostek/instytucji/podmiotów realizujących zadania z obszaru wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (np. dyrektorzy, z-cy dyrektorów, kierownicy, z-cy kierowników POW, SOW, PCPR, OPS, ale również kierownicy działów i z-cy kierowników działów).

Szkolenie - pt. „Prawo w praktyce – wybrane zagadnienia z zakresu prawa (rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, pracy i zabezpieczenia społecznego)”. Szkolenie 1 dniowe 2 grupy po 20-tu osób.
Termin:
29.06.2018 r., godz. 8.00 – 16.00 – I grupa
02.07.2018 r., godz. 8.00 – 16.00 – II grupa
Miejsce szkolenia – Dolnośląski Osrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, Wrocław
Termin przesyłania zgłoszeń: 18 czerwca 2018 r.

Trener: Justyna Jasińska - doktor nauk prawnych. Prowadzi szkolenia oraz zajęcia dydaktyczne m. in. z zakresu prawa pracy oraz z zakresu prawa postępowania cywilnego. Do udziału w szkoleniu zapraszamy: asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.

Prosimy Państwa o przygotowanie pytań z zakresu prawa tożsamych z programem szkolenia, które chcieliby Państwo zadać na szkoleniu i przesłaniu do 22 czerwca 2018 r. drogą mailową do DOPS – szkolenia-piecza@dops.wroc.pl

Powyższe szkolenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Zastępca dyrektora OPS, zastępca kierownika OPS, kierownicy działów w jednostkach/instytucjach/podmiotach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej mogą uczestniczyć w szkoleniach w ramach niniejszego projektu wyłącznie wtedy, jeśli w ramach obowiązków służbowych realizują zadania wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i zawrą stosowną informację w dokumentach rekrutacyjnych.

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania:

http://www.dops.wroc.pl/szkolenie.php


- Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach i superwizjach- Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach i superwizjach
- zgłoszenie do udziału w szkoleniu- Zgłoszenie do udziału w szkoleniu 20.06.2018r.
- zgłoszenie do udziału w szkoleniu- Zgłoszenie do udziału w szkoleniu 21.06.2018r.
- zgłoszenie do udziału w szkoleniu- Zgłoszenie do udziału w szkoleniu 25.06.2018r.
- zgłoszenie do udziału w szkoleniu- Zgłoszenie do udziału w szkoleniu 29.06.2018r.
- zgłoszenie do udziału w szkoleniu- Zgłoszenie do udziału w szkoleniu 02.07.2018r.
- formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie- Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie
- formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie- Szczegółowy plan - Prawo w praktyce – wybrane zagadnienia z zakresu prawa
- formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie- Ramowy program szkolenia - Współpraca interdyscyplinarna

O zakwalifikowaniu się na szkolenia będą decydowały kryteria określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w szkoleniach i superwizjach realizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń z jednego ośrodka Kierownik Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników biorących udział w danym szkoleniu.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników, zwrotu kosztów dojazdu oraz kosztów noclegu.
W przypadku szkoleń 4-dniowych (2 zjazdy po 2 dni) istnieje możliwość zapewnienia przez DOPS noclegu, jednak dotyczy ona jedynie tych uczestników szkoleń, którzy posiadają miejsce zamieszkania w miejscowości innej niż Wrocław, a dojazd na szkolenie lub powrót do miejsca zamieszkania po zajęciach byłby niemożliwy tego samego dnia (czyli trwałby dłużej niż 3 godziny, w przypadku dojazdu za pomocą środków komunikacji publicznej).

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do udziału w Projekcie (dotyczy osób, które nie zostały jeszcze zgłoszone do udziału w Projekcie) i zgłoszenia do udziału w szkoleniu (wszyscy zainteresowani) pocztą elektroniczną na adres: szkolenia-piecza@dops.wroc.pl
Oryginalne dokumenty (formularze i zgłoszenia) uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do DOPS pocztą tradycyjną lub osobiście, najpóźniej w dniu szkolenia.

Dane adresowe DOPS:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42-44
50-230 Wrocław
Adres e-mail: szkolenia-piecze@dops.wroc.pl

Osoba odpowiedzialna za organizację:
Sylwia Maliszewska
tel. 71 770 42 32
Data publikacji: 7.06.2018 r.
Pozostałe
Życzenia Bożonarodzeniowe... 18.12.2018 czytaj »
Szkolenie „Prawo w praktyce – fundusz alimentacy... 17.12.2018 czytaj »
Informacja o konkursie „Działania wspierające edukację... 13.12.2018 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłuż... 03.12.2018 czytaj »
Szkolenie „Prawo w praktyce – umowa o pracę czy ... 29.11.2018 czytaj »
Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej zaprasza na Forum... 26.11.2018 czytaj »
Szkolenie „Prawo w praktyce – ustawa o świadczen... 23.11.2018 czytaj »
Życzenia dla wszystkich pracowników służb społecznych na Dol... 21.11.2018 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szk... 21.11.2018 czytaj »
Szkolenie „Przetwarzanie i ochrona danych osobowych... 16.11.2018 czytaj »


Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook





Liczba odwiedzin: 69966
Liczba gości online: