Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Aktualności
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o spotkaniu sieci współpracy na rzecz reintegracji.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w sieci współpracy na rzecz reintegracji dla przedstawicieli dolnośląskich Centrów i Klubów Integracji Społecznej i współpracujących z nimi PUP, OPS.

Spotkanie ma na celu przedyskutowanie propozycji zmian w ustawie o zatrudnieniu socjalnym oraz omówienie możliwości współpracy w realizacji wspólnych działań CIS, OPS oraz PUP na rzecz osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

Miejsce: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10, Wrocław

Termin: 11 lipca 2017 r. (wtorek)

Ilość miejsc na spotkaniu: 30 Czas trwania każdego spotkania: 4,5 h (10.30-15:00)

Prowadzący: Agata Bulicz - socjolog, doktorat w zakresie nauk o polityce, absolwentka studiów podyplomowych z Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Szkoły Trenerów Modelu Współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, zorganizowanej przez Collegium Civitas.

Wieloletnia trenerka i doradca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, współautorka dokumentów strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dla LGD. Badacz społeczności lokalnych, autor narzędzi i raportów badawczych, dotyczących jakości życia, przedsiębiorczości, przywództwa, postaw władz lokalnych wobec trzeciego sektora, edukacji niepełnosprawności. Autorka publikacji poświęconych zagadnieniom samorządowym, w tym przede wszystkim współpracy międzysektorowej na poziomie lokalnym.

Telefon kontaktowy: 500-156-050, 500-156-055, 500-156-066. Informacji udziela: Lucyna Pachciarz – Koordynator ds. ekonomii społecznej

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy Centrów i Klubów Integracji Społecznej oraz organizacji, które planują utworzyć KIS lub CIS, przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy i Ośrodków Pomocy Społecznej współpracujących z podmiotami reintegracyjnymi.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

W spotkaniu mogą wziąć udział podmioty reintegracyjne, które uczestniczyły w procesie rekrutacji i zostały zakwalifikowane do projektu. Możliwość udziału w spotkaniu zostanie potwierdzona przez pracownik DOPS przed spotkaniem

Do pobrania:
Program spotkaniaProgram spotkania
Data publikacji: 3.07.2017 r.
Pozostałe
Informacja dotycząca świadczeń rodzinnych i wychowawczych 50... 08.01.2018 czytaj »
Informujemy o zmianie organu realizującego Świadczenia Rodzi... 03.11.2017 czytaj »
Informacja o zmianie siedziby... 09.01.2018 czytaj »
Życzenia 2017/2018... 22.12.2017 czytaj »
Życzenia Bożonarodzeniowe... 21.12.2017 czytaj »
Infolinie "Rodzina 500+"... 10.11.2017 czytaj »
Szkolenie z zakresu specjalizacji II STOPNIA W ZAWODZIE PRAC... 15.12.2017 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza rekrutację u... 04.12.2017 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału ... 30.11.2017 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na Dolnoślą... 27.11.2017 czytaj »


Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Liczba odwiedzin: 61091
Liczba gości online: