Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Aktualności
Bezpłatne certyfikowane kursy i staże we Wrocławiu i Legnicy!
Szanowni Państwo,
W ramach projektu pn. Szkolenie plus staż dla uczniów i słuchaczy AP
Edukacja Centrum Kształcenia na Dolnym Śląsku” w ramach RPO WD 2014-2020 realizowane są bezpłatne certyfikowane 56 h oraz 12-miesięczne szkolenia, a także płatne półroczne staże zawodowe.

Tematyka szkoleń:
1. Magazynowanie wraz z kursem na wózki widłowe.
2. Logistyka
3. Obsługa systemów rezerwacyjnych w turystyce
4. Obsługa oprogramowania dla restauracji
5. Kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach: Opiekun medyczny, Asystent
Osoby Niepełnosprawnej wraz z kursem języka niemieckiego i egzaminem w Instytucie Goethe

Więcej informacji o projekcie wraz ze szczegółowymi informacjami znajdziecie
Państwo na stronie internetowej
www.chcenastaz.pl

DOPS nie udziela żadnych informacji oraz nie rekrutuje na szkolenia.

PlakatPlakat 1
PlakatPlakat 2
Data publikacji: 12.06.2017 r.
Pozostałe
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA WIZYTĘ STUDYJNĄ W WIELKOPOLSKICH... 17.08.2017 czytaj »
... 17.08.2017 czytaj »
... 17.08.2017 czytaj »
... 17.08.2017 czytaj »
CERTYFIKAT ZNAKU PROMOCYJNEGO EKONOMII SPOŁECZNEJ ZAKUP PROS... 01.08.2017 czytaj »
11 lipca we Wrocławiu zostało podpisane porozumienie w spraw... 14.07.2017 czytaj »
Bezpłatna nauka w zawodach medyczno-społecznych we Wrocławiu... 07.07.2017 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o spotkani... 03.07.2017 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczę... 26.06.2017 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o spotkani... 26.06.2017 czytaj »


Fundusze Europejskie Program Regionalny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Liczba odwiedzin: 74977
Liczba gości online: