Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Aktualności
„Realizacja usług użyteczności publicznej w oparciu m.in. o ustawy: Prawo zamówień publicznych oraz o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Możliwości i wyzwania dla samorządów oraz podmiotów ekonomii społecznej".
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjno-doradczych pn. „Realizacja usług użyteczności publicznej w oparciu m.in. o ustawy: Prawo zamówień publicznych oraz o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Możliwości i wyzwania dla samorządów oraz podmiotów ekonomii społecznej".
Tematyka spotkania zostanie poświęcona aspektom, w szczególności prawno-finansowym z obszaru zlecania usług użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej (m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej, centra integracji społecznej) przez jednostki samorządu terytorialnego.

Miejsca i terminy:
WROCŁAW, 21 kwietnia 2017 r. zrealizowane
WAŁBRZYCH, 26 maja 2017 r. zrealizowane
JELENIA GÓRA, 23 czerwca 2017 r. - uwaga termin uległ zmianie na 6 lipca 2017 r. (czwartek). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze , ul. Jana Pawła II nr 7, sala 216 II piętro, 58-506 Jelenia Góra
LEGNICA, 22 września 2017 r. (piątek). Inkubator Przedsiębiorczości ARLEG, pl. Wolności 4 (wejście od podwórza, sala konferencyjna parter), 59-220 Legnica

Ilość miejsc na każdym spotkaniu: 30

Czas trwania każdego spotkania: 5 h (10.00-15.00), w tym przerwa kawowa oraz lunch

Prowadzący:
Mirosława Hamera – prawnik, ekspert z obszaru ekonomii społecznej, ds. funduszy europejskich, animatorka i doradca biznesowy Ośrodka Ekonomii społecznej we Wrocławiu, członek ciał doradczo- opiniotwórczych m.in. RPO 2014-2020, PO WER, Regionalnego Forum Terytorialnego woj. dolnośląskiego, Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.
Marta Lebiecka - specjalista ds. doradztwa, DOPS

Telefon kontaktowy: 500-156-050, 500-156-055, 500-156-066. Informacji udziela: Marta Lebiecka – Specjalista ds. doradztwa

Do udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników, członków, członków zarządu oraz wolontariuszy.
podmiotów ekonomii społecznej (PES)
przedsiębiorstw społecznych (PS)
organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji i pomocy społecznej
• instytucji wspierających ekonomię społeczną
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich kierowników
• przedstawicieli nauki
• przedstawicieli biznesu

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu pn. „Realizacja usług użyteczności publicznej w oparciu m.in. o ustawy: Prawo zamówień publicznych oraz o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Możliwości i wyzwania dla samorządów oraz podmiotów ekonomii społecznej". Oraz w innych formach wsparcia prosimy o przesłanie Formularza zgłoszeniowego do dnia 18 kwietnia 2017 r. do godz. 15.30. Informujemy, że rekrutacja została przedłużona do 23 maja 2017 r. do godz. 15.30.

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną, faxem lub drogą elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
tel. 0 500 156 050, 0 500 156 055, 0 500 156 066
fax. 71 770 42 30
osoba kontaktowa: Marta Lebiecka
adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl

Załączniki:
 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwaRegulamin uczestnictwa
 Formularz zgłoszeniowy - wersja powiększonaFormularz zgłoszeniowy - wersja powiększona
 Program spotkaniaProgram spotkania
Data publikacji: 28.03.2017 r.
Pozostałe
Informacja dotycząca świadczeń rodzinnych i wychowawczych 50... 08.01.2018 czytaj »
Informujemy o zmianie organu realizującego Świadczenia Rodzi... 03.11.2017 czytaj »
Informacja o zmianie siedziby... 09.01.2018 czytaj »
Życzenia 2017/2018... 22.12.2017 czytaj »
Życzenia Bożonarodzeniowe... 21.12.2017 czytaj »
Infolinie "Rodzina 500+"... 10.11.2017 czytaj »
Szkolenie z zakresu specjalizacji II STOPNIA W ZAWODZIE PRAC... 15.12.2017 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza rekrutację u... 04.12.2017 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału ... 30.11.2017 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na Dolnoślą... 27.11.2017 czytaj »


Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Liczba odwiedzin: 8247
Liczba gości online: