Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Aktualności
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA WIZYTĘ STUDYJNĄ W WIELKOPOLSKICH PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZENEJ DLA JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORIALNEGO UCZESTNICZĄCYCH W KREOWANIU POLITYKI LOKALNEJ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (PCPR, OPS, UM)
W imieniu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej zapraszamy serdecznie na bezpłatną dwudniową wizytę studyjną do okolic Konina (Koło, Konin, Słupca) w dniach 14-15 września 2017 r.

Gościć nas będzie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielni Socjalnych, które przedstawi nam działania podejmowane przez organizacje pozarządowe i samorządy na rzecz rozwoju warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej oraz spółdzielni socjalnych.
Celem wizyty jest wymiana dobrych praktyk związanych z wsparciem osób z niepełnosprawnościami realizowanym przez samorządy i organizacje pozarządowe.

Podczas wizyty będzie można dowiedzieć się:
- w jaki sposób jakie koniński OWES wspiera zatrudnianie osób niepełnosprawnych,
- w jaki sposób tworzono i jak funkcjonują spółdzielnie socjalne, w których zatrudnienie znajdują uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- jak budować współpracę pomiędzy Zakładem Aktywności Zawodowej a Spółdzielnią Socjalną,
- jak przebiega współpraca z lokalnymi instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi na rzecz zwiększenia skuteczności pomocy społecznej.

W ramach wizyty zapewniamy materiały edukacyjne, transport z Wrocławia, nocleg oraz wyżywienie (zgodnie z programem).
Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych wspierających działalność WTZ i/lub ZAZ takich jak: PCPR, OPS, UM oraz ŚDS.

Jeśli zdecydują się Państwo na wzięcie udziału w wizycie studyjnej prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go na adres mailowy: l.pachciarz@dops.wroc.pl do 23 sierpnia 2017 r. lub pocztą tradycyjną na adres:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30


Złożenie Formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w wizycie. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie, w którym szczegółowo opisano zasady rekrutacji.
W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań zapraszamy do kontaktu z Lucyną Pachciarz (tel. 500 156 050, mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl)

Projekt „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.


Załączniki do pobrania:
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy
Data publikacji: 17.08.2017 r.
Pozostałe
... 17.08.2017 czytaj »
... 17.08.2017 czytaj »
... 17.08.2017 czytaj »
CERTYFIKAT ZNAKU PROMOCYJNEGO EKONOMII SPOŁECZNEJ ZAKUP PROS... 01.08.2017 czytaj »
11 lipca we Wrocławiu zostało podpisane porozumienie w spraw... 14.07.2017 czytaj »
Bezpłatna nauka w zawodach medyczno-społecznych we Wrocławiu... 07.07.2017 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o spotkani... 03.07.2017 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczę... 26.06.2017 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o spotkani... 26.06.2017 czytaj »
Spotkanie dla JST i PES z ekspertem, Jelenia Góra: Realizacj... 22.06.2017 czytaj »


Fundusze Europejskie Program Regionalny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Liczba odwiedzin: 74941
Liczba gości online: