Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Aktualności
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty reintegracyjne - dolnośląskie Centra i Kluby Integracji Społecznej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w II spotkaniu sieciującym podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, to jest Centra i Kluby Integracji Społecznej

Tematyka spotkania zostanie poświęcone standardom pracy CIS i KIS w zakresie aktywizacji

Miejsce: Bystrzyca Kłodzka, część 1: CIS w Bystrzycy Kłodzkiej ul. 1 maja 1a; część II: MGOK ul Wojska Polskiego 20

Termin: 28 września 2017 r. (czwartek)

Ilość miejsc na spotkaniu: 15
Czas trwania każdego spotkania: 5 h (10.00-15.00)

Prowadzący:
Joanna Kot – psycholog, koordynator wielu projektów adresowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, adresowanych do uczestników CIS, a także osób bezdomnych. Prezes Wrocławskiej Spółdzielni Socjalnej aktywizującej zawodowo osoby bezdomne. Ekspertka i wykładowca w projekcie „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”
Lucyna Pachciarz – Koordynator ds. ekonomii społecznej, DOPS

Telefon kontaktowy: 500-156-050, 500-156-055, 500-156-066. Informacji udziela: Lucyna Pachciarz – Koordynator ds. ekonomii społecznej

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy Centrów Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

W spotkaniu mogą wziąć udział podmioty reintegracyjne, które uczestniczyły w procesie rekrutacji i zostały zakwalifikowane do projektu. Możliwość udziału w spotkaniu zostanie potwierdzona przez pracownik DOPS przed spotkaniem

Do pobrania:
Program spotkania Program spotkania
Program spotkania w wersji powiększonejProgram spotkania w wersji powiększonej
Data publikacji: 22.09.2017 r.
Pozostałe
Informujemy, że uległ zmianie termin spotkania dla JST i PES... 21.09.2017 czytaj »
Spotkanie dla JST i PES z ekspertem, Legnica: Realizacja usł... 12.09.2017 czytaj »
INFORMACJA O SZKOLENIU Z ZAKRESU SPECJALIZACJI II STOPNIA W ... 06.09.2017 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej przyznał kolejne Zna... 06.09.2017 czytaj »
Zaproszenie na Forum Społecznie Zaangażowanych Samorządów, J... 04.09.2017 czytaj »
Bezpłatny cykl szkoleń z zakresu udziału w zamówieniach publ... 24.08.2017 czytaj »
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA WIZYTĘ STUDYJNĄ W WIELKOPOLSKICH... 17.08.2017 czytaj »
CERTYFIKAT ZNAKU PROMOCYJNEGO EKONOMII SPOŁECZNEJ ZAKUP PROS... 01.08.2017 czytaj »
11 lipca we Wrocławiu zostało podpisane porozumienie w spraw... 14.07.2017 czytaj »
Bezpłatna nauka w zawodach medyczno-społecznych we Wrocławiu... 07.07.2017 czytaj »


Fundusze Europejskie Program Regionalny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Liczba odwiedzin: 111953
Liczba gości online: