Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Aktualności
DOPS Wrocław zaprasza na „SUPERWIZJĘ GRUPOWĄ”
W superwizji grupowej mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Termin: do uzgodnienia z firmą szkoleniową po zakwalifikowaniu jednostki (styczeń –maj 2015r.)
Miejsce: siedziba jednostki zgłaszającej zapotrzebowanie
Liczba miejsc: 40 grup / 1 grupa – max 8 osób z jednego ośrodka
Czas trwania: 2 spotkania dla 1 grupy/ 1 spotkanie / 6 godzin zegarowych

Termin przesyłania zgłoszeń: do wyczerpania miejsc

Firma szkoleniowa: Anna Fedorowicz Psycholog Terapeuta
Trenerzy: Anna Fedorowicz, Marek Szczęsny

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym faksem pod nr 71/770 42 30

lub na adres e-mail: r.hrehorowicz@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 71/770 42 28

Superwizja ma na celu zwiększyć efektywność pracowników poprzez rozwój ich kompetencji i pobudzić asertywność. Spotkania z superwizorem mają przyczynić się do zwiększenia potencjału do samodzielnej pracy i poprawy relacji pomiędzy pracownikami instytucji. Stanowić będzie zarówno wsparcie emocjonalne pracownika, ochronę przed nadmiernym stresem, a w konsekwencji przed wypaleniem zawodowym.

WSZYSTKIE ZAKWALIFIKOWANE GRUPY OSÓB, ZOSTANĄ POINFORMOWANE PRZEZ FIRMĘ SZKOLENIOWĄ, KTÓRA JEDNOCZEŚNIE BĘDZIE UZGADNIAŁA Z GRUPĄ TERMIN SPOTKANIA.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy czarno-biały
Pobierz plikRegulamin
Data publikacji: 9.01.2015 r.
Pozostałe
Życzenia Bożonarodzeniowe... 20.12.2016 czytaj »
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniog... 12.12.2016 czytaj »
Zaproszenie na spotkanie „Środa z Funduszami dla organ... 07.12.2016 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału ... 24.11.2016 czytaj »
Dzień Pracownika Socjalnego... 21.11.2016 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu przyzna... 10.11.2016 czytaj »
„Przepis na sukces ekonomii społecznej – znak, p... 08.11.2016 czytaj »
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkani... 28.10.2016 czytaj »
Zaproszenie do konsultacji społecznych „Regionalnego P... 21.10.2016 czytaj »
"Rusza nabór na dotacje dotyczące tworzenia miejsc pracy w p... 19.10.2016 czytaj »


Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Liczba odwiedzin: 8253
Liczba gości online: