Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Ośrodek Adopcyjny
 
Aktualności


Ośrodek Adopcyjny Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Decyzją nr 15/2017/RA z dnia 22 listopada 2017 r. zatwierdził autorski program szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka pt.: Kochania Godne, dzięki czemu Ośrodek Adopcyjny DOPS we Wrocławiu uzyskał możliwość dalszego prowadzenia szkoleń dla kandydatów na rodziców adopcyjnych wg programu Kochania Godne


Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił tego, czego pragnie."

Paulo CoelhoFilm zrealizowany w ramach praktyk studenckich przez Pana Krzysztofa Zołoteńkiego.

ADOPCJA


Adopcja (z łacińskiego adoptio – usynowienie) oznacza przysposobienie prawne cudzego dziecka i uznanie go za własne. Między dzieckiem a rodziną przysposabiającą powstają relacje prawne takie jak w rodzinie naturalnej. Zgodnie z prawem obowiązującym w naszym kraju celem adopcji zawsze powinno być dobro dziecka. Przysposobienie może ustalić jedynie sąd, po wnikliwym zbadaniu i analizie sytuacji, dotyczy to zarówno dziecka jak i osób przysposabiających.

Wszystkich, którym leży na sercu dobro dziecka, którzy myślą o jego przyjęciu do swojej rodziny, gotowych obdarzyć je ciepłem, miłością i bezpieczeństwem serdecznie zapraszamy do siedziby Ośrodka. Ze swojej strony oferujemy profesjonalną pomoc nastawioną na Państwa potrzeby, udzielaną w życzliwej atmosferze.

Ośrodek Adopcyjny DOPS
ul. Trzebnicka 42
50-230 Wrocław
tel. 71/ 782 – 38 – 80

"Dzieci bardziej niż inni potrzebują mieć zupełną pewność, że są kochane przez tych, którzy mówią, że je kochają."
Quoist Michel
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Europejski Fundusz Społeczny

Liczba odwiedzin: 20343
Liczba gości online: