Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komitetu Akredytacyjnego
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do nadsyłania zgłoszeń przedstawicieli sektora ekonomii społecznej na członków Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Zgłoszenie obejmujące wypełniony załączony formularz... czytaj całość »
Data publikacji: 22.08.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w pracach grupy roboczej ds. edukacji, działającej przy Dolnośląskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej.
Spotkania odbywają się raz w miesiącu w dzień powszedni w godzinach od 9:00 do 15:00. Informacja odnośnie członków grup roboczych znajdą Państwo na naszej stronie DOPS w zakładce Grupy Robocze. Terminy spotkań grupy robocza ds. edukacji – 12.08.2016r., 23.09.2016r., 26... czytaj całość »
Data publikacji: 3.08.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkania doradcze w Wałbrzych, Wrocław, Legnica i Jelenia Góra pn. ,,Aspekty społeczne w praktyce zamówień publicznych – współpraca podmiotów ekonomii społecznej z samorządami – nowe regulac
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkania doradcze pn. ,,Aspekty społeczne w praktyce zamówień publicznych – współpraca podmiotów ekonomii społecznej z samorządami – część 2” WROCŁAW Termin: 19.08.2016 r. ... czytaj całość »
Data publikacji: 3.08.2016 r.
Nabór na szkolenie z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny
Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień w zawodzie pracownik socjalny”... czytaj całość »
Data publikacji: 3.08.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli ZAZ oraz WTZ na spotkanie sieciujące w Legnicy
W imieniu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej chciałabym Państwa zaprosić do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym. Najbliższe spotkanie dotyczyć będzie aktywizacji zawodowej uczestników Warsztatów oraz pracowników ZAZ (kierowania na otwarty rynek... czytaj całość »
Data publikacji: 27.07.2016 r.
Informacja o podmiotach realizujących szkolenia z zakresu specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny oraz studia wyższe I stopnia dla aspirantów pracy socjalnej

Na podstawie informacji z Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazujemy do wiadomości dane kontaktowe podmiotów, które realizują szkolenia z zakresu specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny oraz studia dla aspirantów pracy socjalnej w... czytaj całość »
Data publikacji: 21.07.2016 r.
Na Dolnym Śląsku będzie więcej podmiotów ze znakiem „Zakup prospołeczny”.
Zakup prospołeczny jest systemem certyfikacji, wyróżniającym produkty i usługi podmiotów ekonomii społecznej. Pomysłodawcą znaku jest Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, która podpisała umowę sublicencyjną z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej na przyznawanie znaku podmiotom z... czytaj całość »
Data publikacji: 11.07.2016 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkania doradcze w Wałbrzych, Wrocław, Legnica i Jelenia Góra pn. ,,Aspekty społeczne w praktyce zamówień publicznych – współpraca podmiotów ekonomii społecznej z samorządami”
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkania doradcze pn. ,,Aspekty społeczne w praktyce zamówień publicznych – współpraca podmiotów ekonomii społecznej z samorządami” WAŁBRZYCH Termin: 20.07.2016 r. Miejsce: Fundacja „Merkury”, ul. Ludwika Beethovena... czytaj całość »
Data publikacji: 22.06.2016 r.
SUPERWIZJA 2016
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w 2016r. zaplanował objęcie wsparciem w postaci superwizji pracowników systemu pomocy społecznej, którzy w swej codziennej pracy stykają się z problemem przemocy w rodzinie i pracują z osobami doświadczającymi przemocy – pracowników socjalnych, asystentów rodziny, członków... czytaj całość »
Data publikacji: 20.06.2016 r.
DEKLARACJA WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM
Wszyscy członkowie Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej podpisali dokument, deklarujący chęć współdziałania przedstawicieli instytucji samorządowych, pracodawców oraz organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych w realizacji inicjatyw, wspierających Ekonomię Społeczną w województwie dolnośląskim.... czytaj całość »
Data publikacji: 17.06.2016 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Liczba odwiedzin: 11370
Liczba gości online: