Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu Rekrutacji uzupełniającej (otwartej).
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu Rekrutacji uzupełniającej (otwartej) do udziału w Projekcie „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w latach 2017-2018.

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do następujących form wsparcia:
1. Spotkań w ramach sieci podmiotów reintegracyjnych - najbliższe spotkanie: 6 czerwca 2017 (Lublin)– spotkanie dla przedstawicieli WTZ/ZAZ;
2. Spotkań w ramach sieci współpracy na rzecz reintegracji - najbliższe spotkanie: czerwiec 2017- termin przesunięty na lipiec 2017 - dla przedstawicieli: CIS, PUP, KIS(Wrocław);
3. Forum Pomocy Społecznej – forum zaplanowano na listopad 2017 (Wrocław);
4. Biznes-mixer - najbliższe spotkanie: 28 czerwca 2017 (Wrocław);
5. Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej - forum zaplanowano na październik 2017 (Wrocław);
6. Forum Społecznie Zaangażowanych Samorządów - forum zaplanowano na: maj 2017 (Legnica) - termin przesunięty na 12 czerwca 2017, lipiec 207 (Wrocław) – termin przesunięty na 13 czerwca 2017, wrzesień 2017 (Wałbrzych) oraz październik 2017 (Jelenia Góra);
7. Spotkania informacyjno – doradcze dot. zlecania usług użyteczności publicznej – spotkania zaplanowano w następujących terminach: maj 2017 (Wałbrzych), 23 czerwca 2017 (Jelenia Góra), wrzesień 2017 (Legnica);
8. Wizyta studyjna dot. zlecania usług użyteczności publicznej
9. Doradztwo dla JST dot. klauzul społecznych w Pzp oraz rozwoju ekonomii społecznej/lokalnych planów ekonomii społecznej.

Pełna oferta, wraz z orientacyjnymi terminami spotkań znajduje się w załączniku. Podane terminy mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie.
Rekrutacja otwarta nie dotyczy: Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, w tym członków grup roboczych oraz sieci współpracy OWES.

Do udziału w organizowanych spotkaniach, konsultacjach oraz wizytach studyjnych zapraszamy członków, członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
•podmiotów ekonomii społecznej (PES)
•przedsiębiorstw społecznych (PS)
•organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji i pomocy społecznej
•instytucji wspierających ekonomię społeczną
•przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich kierowników
•przedstawicieli nauki
•przedstawicieli biznesu

Głównym celem Projektu jest podniesienie do końca 2018 r. jakości i efektywności funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej działających w województwie dolnośląskim w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz zwiększenie współpracy pomiędzy tymi podmiotami a samorządem.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie, w którym szczegółowo opisano zasady rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w formach wsparcia prosimy o przesłanie Formularza zgłoszeniowego do dnia 31 maja 2017 r. do godz. 15.30.

Załączniki:
 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa
 Oferta form wsparciaOferta form wsparcia

Załączniki w wersji powiększonej:
 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną, faxem lub drogą elektroniczną na adres:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
tel. 0 500 156 050, 0 500 156 055, 0 500 156 066
fax. 71 770 42 30
osoba kontaktowa: Sylwia Maliszewska
adres e-mail: s.maliszewska@dops.wroc.pl
Data publikacji: 25.04.2017 r.
Konferencja „Sytuacja demograficzna województwa dolnośląskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej”
Szanowni Państwo, Wojewoda Dolnośląski, Rządowa Rada Ludnościowa oraz Urząd Statystyczny we Wrocławiu zapraszają na konferencję pn „ Sytuacja demograficzna województwa dolnośląskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej”. Konferencja odbędzie się we Wrocławiu w dniu 5 czerwca 2017... czytaj całość »
Data publikacji: 18.05.2018 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty reintegracyjne - dolnośląskie Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Zakłady Aktywności Zawodowej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, to jest Warsztaty Terapii Zajęciowej i Zakłady Aktywności Zawodowej Miejsce: Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe... czytaj całość »
Data publikacji: 16.05.2017 r.
Dnia 2 maja 2017 r. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej będzie NIECZYNNY
Uprzejmie informujemy, że dzień 2 maja br. w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej jest ustanowiony dodatkowym dniem wolnym od pracy, za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2017 r. – Narodowe Święto Niepodległości.... czytaj całość »
Data publikacji: 11.04.2017 r.
SIĘGNIJ PO CERTYFIKAT ZNAKU ZAKUP PROSPOŁECZNY DLA SWOJEJ ORGANIZACI!
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej od zeszłego roku buduje na Dolnym Śląsku markę znaku... czytaj całość »
Data publikacji: 28.04.2017 r.
Życzenia Wielkanocne
... czytaj całość »
Data publikacji: 13.04.2017 r.
„Realizacja usług użyteczności publicznej w oparciu m.in. o ustawy: Prawo zamówień publicznych oraz o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Możliwości i wyzwania dla samorządów oraz podmiotów ekonomii społecznej".
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjno-doradczych pn. „Realizacja usług użyteczności publicznej w oparciu m.in. o ustawy: Prawo zamówień publicznych oraz o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Możliwości i wyzwania dla samorządów oraz podmiotów... czytaj całość »
Data publikacji: 28.03.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu Rekrutacji uzupełniającej (otwartej)
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu Rekrutacji uzupełniającej (otwartej) do udziału w Projekcie „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w latach 2017-2018. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie, w którym wyszególnione są m.in.... czytaj całość »
Data publikacji: 28.03.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym dla Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej.
Spotkanie zostanie poświęcone przeglądowi problemów wynikających z realizacji działań projektowych OWES; założeń projektu DOPS „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” ze szczególnym uwzględnieniem działań wspólnych z OWES oraz działaniom zaplanowanym przez poszczególne OWES w... czytaj całość »
Data publikacji: 14.03.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty reintegracyjne - dolnośląskie Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Zakłady Aktywności Zawodowej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, to jest Warsztaty Terapii Zajęciowej i Zakłady Aktywności Zawodowej. Tematyka spotkania zostanie poświęcona aspektom finansowo-księgowym sprzedaży produkt... czytaj całość »
Data publikacji: 13.03.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty reintegracyjne - dolnośląskie Centra i Kluby Integracji Społecznej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, to jest Centra i Kluby Integracji Społecznej. Tematyka spotkania zostanie poświęcona zadaniom Wojewody wobec Centrów i Klubów Integracji Społecznej (część... czytaj całość »
Data publikacji: 10.03.2017 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Liczba odwiedzin: 141
Liczba gości online: