Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Spotkanie dla JST i PES z ekspertem, Jelenia Góra: Realizacja usług użyteczności publicznej w oparciu o ustawy PZP oraz o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjno-doradczym w jeleniej Górze pn. „Realizacja usług użyteczności publicznej w oparciu m.in. o ustawy: Prawo zamówień publicznych oraz o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Możliwości i wyzwania dla samorządów dla samorządów oraz podmiotów ekonomii społecznej”.

Miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, al. Jana Pawła II nr 7, sala 216 (II piętro), Jelenia Góra
Termin: 06 lipiec 2017 r. (czwartek)
Ilość miejsc na spotkaniu: max. 30
Czas trwania spotkania: 5 h (10.00-15.00)

Prowadzący:
Mirosława Hamera- prawnik, ekspert z obszaru ekonomii społecznej oraz funduszy europejskich, animatorka i doradca biznesowy Ośrodka Ekonomii społecznej we Wrocławiu, członek ciał doradczo- opiniotwórczych m.in. RPO 2014-2020, PO WER, Regionalnego Forum Terytorialnego woj. dolnośląskiego, Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Marta Lebiecka – Specjalista ds. doradztwa, DOPS


Telefon kontaktowy: 500-156-050, 500-156-055, 500-156-066. Informacji udziela: Marta Lebiecka – Specjalista ds. doradztwa

Do udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz członków zarządu, pracowników, wolontariuszy Podmiotów Ekonomii Społecznej (organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, centra i kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej)

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

Możliwość udziału w spotkaniu zostanie potwierdzona przez pracownik DOPS przed spotkaniem.

Do pobrania:
 Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy
 Regulamin uczestnictwaRegulamin uczestnictwa
 Program spotkaniaProgram spotkania
Data publikacji: 22.06.2017 r.
Zmiana siedziby Ośrodka Adopcyjnego DOPS
Ośrodek Adopcyjny DOPS uprzejmie informuje, że od dnia 01.07.2017r. zmienia swoją siedzibę. Nowy adres siedziby Ośrodka Adopcyjnego DOPS: ul. Trzebnicka 42 50-230 Wrocław. Ponadto informujemy, że adres do korespondencji pozostaje bez zmian tj. Ośrodek Adopcyjny DOPS ul. Hubska 7 ... czytaj całość »
Data publikacji: 29.05.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej do udziału w pracach grup roboczych w ramach Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w latach 2017-2018.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej do udziału w pracach grup roboczych: ds. promocji i współpracy z biznesem oraz ds. aktualizacji planu działających przy Dolnośląskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej w ramach Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w... czytaj całość »
Data publikacji: 19.06.2017 r.
Bezpłatne certyfikowane kursy i staże we Wrocławiu i Legnicy!
Szanowni Państwo, W ramach projektu pn. Szkolenie plus staż dla uczniów i słuchaczy AP Edukacja Centrum Kształcenia na Dolnym Śląsku” w ramach RPO WD 2014-2020 realizowane są bezpłatne certyfikowane 56 h oraz 12-miesięczne szkolenia, a także płatne półroczne staże zawodowe. Tematyka... czytaj całość »
Data publikacji: 12.06.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu Rekrutacji uzupełniającej (otwartej).
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu Rekrutacji uzupełniającej (otwartej) do udziału w Projekcie „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w latach 2017-2018. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do następujących form wsparcia: 1.... czytaj całość »
Data publikacji: 12.06.2017 r.
SIĘGNIJ PO CERTYFIKAT ZNAKU PROMOCYJNEGO EKONOMII SPOŁECZNEJ ZAKUP PROSPOŁECZNY!
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu możliwości przesyłania zgłoszeń... czytaj całość »
Data publikacji: 1.06.2017 r.
Nieodpłatna pomoc prawna
Szanowni Państwo, Od stycznia 2017 roku funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach realizacji zadań wynikających z Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz. U. 2015 poz. 1255). Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem z zakresu administracji rządowej,... czytaj całość »
Data publikacji: 9.06.2017 r.
Bezpłatne szkolenia w obszarze zielonej gospodarki
Szanowni Państwo, W ramach projektu Dolnośląskie Forum Aktywizacji firma Euro Forum Marek Gudków z Lublina oferuje bezpłatne szkolenia dla niepracujących osób w wieku 30+ z obszaru województwa dolnośląskiego. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych obejmuje przeprowadzenie szkoleń 80 h- 120 h oraz płatny 3-miesi... czytaj całość »
Data publikacji: 8.06.2017 r.
Bezpłatny warsztaty dla organizacji pozarządowych !
28-29 czerwca 2017 r.- Wrocław: Kadry i księgowość dla ngo- w szczególności zapraszamy członków zarządów i osoby zajmujące się finansami i kadrami w organizacjach pozarządowych 28-29 czerwca 2017 r.-Wrocław: Działalność odpłatna i gospodarcza w ngo Cykl adresowany jest do ... czytaj całość »
Data publikacji: 6.06.2017 r.
„Załóż spółdzielnie socjalną we Wrocławiu!”- to się opłaca
Przyjdź i dowiedź się w jaki sposób pozyskać nawet 100 000 zł dotacji na utworzenie spółdzielni socjalnej i lokal na preferencyjnych warunkach. Zapraszamy na bezpłatne spotkanie „Załóż spółdzielnie socjalną we Wrocławiu!” organizowane przez Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wroc... czytaj całość »
Data publikacji: 6.06.2017 r.
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Jeleniogórskiego we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Bolesławcu zaprasza na spotkanie animacyjne
... czytaj całość »
Data publikacji: 2.06.2017 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Liczba odwiedzin: 19236
Liczba gości online: