Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty reintegracyjne - dolnośląskie Centra i Kluby Integracji Społecznej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w II spotkaniu sieciującym podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, to jest Centra i Kluby Integracji Społecznej

Tematyka spotkania zostanie poświęcone standardom pracy CIS i KIS w zakresie aktywizacji

Miejsce: Bystrzyca Kłodzka, część 1: CIS w Bystrzycy Kłodzkiej ul. 1 maja 1a; część II: MGOK ul Wojska Polskiego 20

Termin: 28 września 2017 r. (czwartek)

Ilość miejsc na spotkaniu: 15
Czas trwania każdego spotkania: 5 h (10.00-15.00)

Prowadzący:
Joanna Kot – psycholog, koordynator wielu projektów adresowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, adresowanych do uczestników CIS, a także osób bezdomnych. Prezes Wrocławskiej Spółdzielni Socjalnej aktywizującej zawodowo osoby bezdomne. Ekspertka i wykładowca w projekcie „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”
Lucyna Pachciarz – Koordynator ds. ekonomii społecznej, DOPS

Telefon kontaktowy: 500-156-050, 500-156-055, 500-156-066. Informacji udziela: Lucyna Pachciarz – Koordynator ds. ekonomii społecznej

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy Centrów Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

W spotkaniu mogą wziąć udział podmioty reintegracyjne, które uczestniczyły w procesie rekrutacji i zostały zakwalifikowane do projektu. Możliwość udziału w spotkaniu zostanie potwierdzona przez pracownik DOPS przed spotkaniem

Do pobrania:
Program spotkania Program spotkania
Program spotkania w wersji powiększonejProgram spotkania w wersji powiększonej
Data publikacji: 22.09.2017 r.
Informujemy, że uległ zmianie termin spotkania dla JST i PES z ekspertem w Legnicy 22.09.2017r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że spotkanie informacyjno-doradcze pn. „Realizacja usług użyteczności publicznej w oparciu m.in. o ustawy: Prawo zamówień publicznych oraz o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Możliwości i wyzwania dla samorządów oraz podmiotów ekonomii spo... czytaj całość »
Data publikacji: 21.09.2017 r.
Spotkanie dla JST i PES z ekspertem, Legnica: Realizacja usług użyteczności publicznej w oparciu o ustawy PZP oraz o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjno-doradczym w Legnicy pn. „Realizacja usług użyteczności publicznej w oparciu m.in. o ustawy: Prawo zamówień publicznych oraz o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Możliwości i wyzwania dla samorządów dla samorządów... czytaj całość »
Data publikacji: 12.09.2017 r.
INFORMACJA O SZKOLENIU Z ZAKRESU SPECJALIZACJI II STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY
Szanowni Państwo, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej przekazuje informację otrzymaną z Regionalnego Ośrodka Polityki Społeczne w Opolu, iż w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, prowadzony będzie nabór na szkolenie z zakresu specjalizacji II... czytaj całość »
Data publikacji: 6.09.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej przyznał kolejne Znaki Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”
W drodze Zarządzenia nr 8/2017 Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2017r., kolejnym podmiotom z Dolnego Śląska, został przyznany Znak Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”. Do grona Zdobywców Znaku dołączyli: 1. Spółdzielnia Socjalna „... czytaj całość »
Data publikacji: 6.09.2017 r.
Zaproszenie na Forum Społecznie Zaangażowanych Samorządów, Jelenia Góra 14.09.2017, Wałbrzych 15.09.2017
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach w ramach Forum Społecznie Zaangażowanych Samorządów pn. „Ekonomia społeczna a nowoczesny i konkurencyjny samorząd. W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań”. Termin i miejsce spotkania w Jeleniej Górze: 14.09.2017 r. (czwartek),... czytaj całość »
Data publikacji: 4.09.2017 r.
Bezpłatny cykl szkoleń z zakresu udziału w zamówieniach publicznych
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o bezpłatnym cyklu 3 szkoleń z zakresu udziału w zamówieniach publicznych. Cykl skierowany jest do pracowników spółdzielni socjalnych lub innych przedsiębiorstw społecznych, którzy zajmują się lub będą się zajmować pozyskiwaniem zamówień publicznych, działających na... czytaj całość »
Data publikacji: 24.08.2017 r.
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA WIZYTĘ STUDYJNĄ W WIELKOPOLSKICH PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZENEJ DLA JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORIALNEGO UCZESTNICZĄCYCH W KREOWANIU POLITYKI LOKALNEJ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (PCPR, OPS, UM)
W imieniu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej zapraszamy serdecznie na bezpłatną dwudniową wizytę studyjną do okolic Konina (Koło, Konin, Słupca) w dniach 14-15 września 2017 r. Gościć nas będzie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielni Socjalnych, które przedstawi nam działania podejmowane przez... czytaj całość »
Data publikacji: 17.08.2017 r.
CERTYFIKAT ZNAKU PROMOCYJNEGO EKONOMII SPOŁECZNEJ ZAKUP PROSPOŁECZNY!
NABÓR ZGŁOSZEŃ TRWA DO 21.08.2017R. ... czytaj całość »
Data publikacji: 1.08.2017 r.
11 lipca we Wrocławiu zostało podpisane porozumienie w sprawie powołania Dolnośląskiego Forum Centrów i Klubów Integracji Społecznej!
11 lipca 2017 r. 8 dolnośląskich podmiotów reintegracyjnych zdecydowało się powołać Dolnośląskie Forum Centrów i Klubów Integracji Społecznej. Powołanie Forum jest podyktowane potrzebą wypracowywania nowych kierunków działania w ramach ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, a także... czytaj całość »
Data publikacji: 14.07.2017 r.
Bezpłatna nauka w zawodach medyczno-społecznych we Wrocławiu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu przy ulicy Trzebnickiej 42 ogłasza nabór do swoich publicznych szkół policealnych dla młodzieży i dorosłych w zawodach: - technik masażysta - terapeuta zajęciowy - opiekun medyczny - opiekunka dziecięca - opiekun w domu pomocy społecznej -... czytaj całość »
Data publikacji: 7.07.2017 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Liczba odwiedzin: 111966
Liczba gości online: