Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Zmiana siedziby Ośrodka Adopcyjnego DOPS - Telefony
Ośrodek Adopcyjny DOPS uprzejmie informuje, że od dnia 01.07.2017r. zmienia swoją siedzibę.
Nowy adres siedziby Ośrodka Adopcyjnego DOPS:
ul. Trzebnicka 42
50-230 Wrocław.

Ponadto informujemy, że adres do korespondencji pozostaje bez zmian tj.
Ośrodek Adopcyjny DOPS
ul. Hubska 7
53-238 Wrocław

Informujemy, iż z przyczyn technicznych telefony w Ośrodku Adopcyjnym nie funkcjonują.
Prosimy o kontakt na podane numery:
504 461 237
512 924 569
504 461 230
798 895 556
504 461 298

Informujemy, że nr telefonów stacjonarnych zostały przekierowane na następujące nr telefonów komórkowych:
71.782.38.80 na 512.924.569
71.782.38.88 na 512.924.569
71.782.38.83 na 504.461.230
71.782.38.87 na 504.461.237
71.782.38.81 na 504.461.298
71.782.38.85 na 500.041.475
Data publikacji: 29.05.2017 r.
11 lipca we Wrocławiu zostało podpisane porozumienie w sprawie powołania Dolnośląskiego Forum Centrów i Klubów Integracji Społecznej!
11 lipca 2017 r. 8 dolnośląskich podmiotów reintegracyjnych zdecydowało się powołać Dolnośląskie Forum Centrów i Klubów Integracji Społecznej. Powołanie Forum jest podyktowane potrzebą wypracowywania nowych kierunków działania w ramach ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, a także... czytaj całość »
Data publikacji: 14.07.2017 r.
Bezpłatna nauka w zawodach medyczno-społecznych we Wrocławiu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu przy ulicy Trzebnickiej 42 ogłasza nabór do swoich publicznych szkół policealnych dla młodzieży i dorosłych w zawodach: - technik masażysta - terapeuta zajęciowy - opiekun medyczny - opiekunka dziecięca - opiekun w domu pomocy społecznej -... czytaj całość »
Data publikacji: 7.07.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o spotkaniu sieci współpracy na rzecz reintegracji.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w sieci współpracy na rzecz reintegracji dla przedstawicieli dolnośląskich Centrów i Klubów Integracji Społecznej i współpracujących z nimi PUP, OPS. Spotkanie ma na celu przedyskutowanie propozycji zmian w ustawie o zatrudnieniu socjalnym... czytaj całość »
Data publikacji: 3.07.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu Rekrutacji uzupełniającej (otwartej).
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu Rekrutacji uzupełniającej (otwartej) do udziału w Projekcie „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w latach 2017-2018. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do następujących form wsparcia: 1. Spotkań... czytaj całość »
Data publikacji: 26.06.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o spotkaniu sieciującym dolnośląskie podmioty o charakterze reintegracyjnym - Kluby Integracji Społecznej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, to jest Kluby Integracji Społecznej Spotkanie będzie okazją do wzajemnego poznania się przedstawicieli dolnośląskiego środowiska KIS, wymiany do... czytaj całość »
Data publikacji: 26.06.2017 r.
Spotkanie dla JST i PES z ekspertem, Jelenia Góra: Realizacja usług użyteczności publicznej w oparciu o ustawy PZP oraz o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjno-doradczym w jeleniej Górze pn. „Realizacja usług użyteczności publicznej w oparciu m.in. o ustawy: Prawo zamówień publicznych oraz o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Możliwości i wyzwania dla samorządów dla... czytaj całość »
Data publikacji: 22.06.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej do udziału w pracach grup roboczych w ramach Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w latach 2017-2018.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej do udziału w pracach grup roboczych: ds. promocji i współpracy z biznesem oraz ds. aktualizacji planu działających przy Dolnośląskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej w ramach Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w... czytaj całość »
Data publikacji: 19.06.2017 r.
Bezpłatne certyfikowane kursy i staże we Wrocławiu i Legnicy!
Szanowni Państwo, W ramach projektu pn. Szkolenie plus staż dla uczniów i słuchaczy AP Edukacja Centrum Kształcenia na Dolnym Śląsku” w ramach RPO WD 2014-2020 realizowane są bezpłatne certyfikowane 56 h oraz 12-miesięczne szkolenia, a także płatne półroczne staże zawodowe. Tematyka... czytaj całość »
Data publikacji: 12.06.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu Rekrutacji uzupełniającej (otwartej).
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu Rekrutacji uzupełniającej (otwartej) do udziału w Projekcie „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w latach 2017-2018. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do następujących form wsparcia: 1.... czytaj całość »
Data publikacji: 12.06.2017 r.
SIĘGNIJ PO CERTYFIKAT ZNAKU PROMOCYJNEGO EKONOMII SPOŁECZNEJ ZAKUP PROSPOŁECZNY!
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu możliwości przesyłania zgłoszeń... czytaj całość »
Data publikacji: 1.06.2017 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Liczba odwiedzin: 45455
Liczba gości online: