Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA WIZYTĘ STUDYJNĄ W WIELKOPOLSKICH PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZENEJ DLA JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORIALNEGO UCZESTNICZĄCYCH W KREOWANIU POLITYKI LOKALNEJ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (PCPR, OPS, UM)
W imieniu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej zapraszamy serdecznie na bezpłatną dwudniową wizytę studyjną do okolic Konina (Koło, Konin, Słupca) w dniach 14-15 września 2017 r.

Gościć nas będzie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielni Socjalnych, które przedstawi nam działania podejmowane przez organizacje pozarządowe i samorządy na rzecz rozwoju warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej oraz spółdzielni socjalnych.
Celem wizyty jest wymiana dobrych praktyk związanych z wsparciem osób z niepełnosprawnościami realizowanym przez samorządy i organizacje pozarządowe.

Podczas wizyty będzie można dowiedzieć się:
- w jaki sposób jakie koniński OWES wspiera zatrudnianie osób niepełnosprawnych,
- w jaki sposób tworzono i jak funkcjonują spółdzielnie socjalne, w których zatrudnienie znajdują uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- jak budować współpracę pomiędzy Zakładem Aktywności Zawodowej a Spółdzielnią Socjalną,
- jak przebiega współpraca z lokalnymi instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi na rzecz zwiększenia skuteczności pomocy społecznej.

W ramach wizyty zapewniamy materiały edukacyjne, transport z Wrocławia, nocleg oraz wyżywienie (zgodnie z programem).
Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych wspierających działalność WTZ i/lub ZAZ takich jak: PCPR, OPS, UM oraz ŚDS.

Jeśli zdecydują się Państwo na wzięcie udziału w wizycie studyjnej prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go na adres mailowy: l.pachciarz@dops.wroc.pl do 23 sierpnia 2017 r. lub pocztą tradycyjną na adres:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30


Złożenie Formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w wizycie. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie, w którym szczegółowo opisano zasady rekrutacji.
W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań zapraszamy do kontaktu z Lucyną Pachciarz (tel. 500 156 050, mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl)

Projekt „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.


Załączniki do pobrania:
Pobierz plikRegulamin
Pobierz plikFormularz zgłoszeniowy
Data publikacji: 17.08.2017 r.
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA WIZYTĘ STUDYJNĄ W WIELKOPOLSKICH PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZENEJ DLA JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORIALNEGO UCZESTNICZĄCYCH W KREOWANIU POLITYKI LOKALNEJ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (PCPR, OPS, UM)... czytaj całość »
Data publikacji: 17.08.2017 r.
W imieniu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej zapraszamy serdecznie na bezpłatną dwudniową wizytę studyjną do okolic Konina (Koło, Konin, Słupca) w dniach 14-15 września 2017 r. Gościć nas będzie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielni Socjalnych, które przedstawi nam działania podejmowane przez... czytaj całość »
Data publikacji: 17.08.2017 r.
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ INFORMUJE O REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA WIZYTĘ STUDYJNĄ W WIELKOPOLSKICH PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZENEJ DLA JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORIALNEGO UCZESTNICZĄCYCH W KREOWANIU POLITYKI LOKALNEJ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (PCPR, OPS, UM) ... czytaj całość »
Data publikacji: 17.08.2017 r.
CERTYFIKAT ZNAKU PROMOCYJNEGO EKONOMII SPOŁECZNEJ ZAKUP PROSPOŁECZNY!
NABÓR ZGŁOSZEŃ TRWA DO 21.08.2017R. ... czytaj całość »
Data publikacji: 1.08.2017 r.
11 lipca we Wrocławiu zostało podpisane porozumienie w sprawie powołania Dolnośląskiego Forum Centrów i Klubów Integracji Społecznej!
11 lipca 2017 r. 8 dolnośląskich podmiotów reintegracyjnych zdecydowało się powołać Dolnośląskie Forum Centrów i Klubów Integracji Społecznej. Powołanie Forum jest podyktowane potrzebą wypracowywania nowych kierunków działania w ramach ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, a także... czytaj całość »
Data publikacji: 14.07.2017 r.
Bezpłatna nauka w zawodach medyczno-społecznych we Wrocławiu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu przy ulicy Trzebnickiej 42 ogłasza nabór do swoich publicznych szkół policealnych dla młodzieży i dorosłych w zawodach: - technik masażysta - terapeuta zajęciowy - opiekun medyczny - opiekunka dziecięca - opiekun w domu pomocy społecznej -... czytaj całość »
Data publikacji: 7.07.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o spotkaniu sieci współpracy na rzecz reintegracji.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w sieci współpracy na rzecz reintegracji dla przedstawicieli dolnośląskich Centrów i Klubów Integracji Społecznej i współpracujących z nimi PUP, OPS. Spotkanie ma na celu przedyskutowanie propozycji zmian w ustawie o zatrudnieniu socjalnym... czytaj całość »
Data publikacji: 3.07.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu Rekrutacji uzupełniającej (otwartej).
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu Rekrutacji uzupełniającej (otwartej) do udziału w Projekcie „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w latach 2017-2018. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do następujących form wsparcia: 1. Spotkań... czytaj całość »
Data publikacji: 26.06.2017 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o spotkaniu sieciującym dolnośląskie podmioty o charakterze reintegracyjnym - Kluby Integracji Społecznej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, to jest Kluby Integracji Społecznej Spotkanie będzie okazją do wzajemnego poznania się przedstawicieli dolnośląskiego środowiska KIS, wymiany do... czytaj całość »
Data publikacji: 26.06.2017 r.
Spotkanie dla JST i PES z ekspertem, Jelenia Góra: Realizacja usług użyteczności publicznej w oparciu o ustawy PZP oraz o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjno-doradczym w jeleniej Górze pn. „Realizacja usług użyteczności publicznej w oparciu m.in. o ustawy: Prawo zamówień publicznych oraz o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Możliwości i wyzwania dla samorządów dla... czytaj całość »
Data publikacji: 22.06.2017 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Liczba odwiedzin: 74931
Liczba gości online: